Om Team OliviaOrganisation

Organisation

Team Olivia finns etablerade med ett 50-tal bolag under lokala varumärken på drygt 200 verksamhetsställen i Sverige, Norge och Danmark. Tillsammans sysselsätter vi cirka 13 000 medarbetare, vilket motsvarar nästan 7 700 heltidsanställda.

Team Olivias organisationsstruktur