Om Team OliviaOrganisation

Organisation

Team Olivia finns etablerade med ett 50-tal bolag under lokala varumärken på drygt 200 verksamhetsställen i Sverige, Norge och Danmark. Tillsammans sysselsätter vi drygt 12 000 medarbetare,
vilket motsvarar cirka 7 000 heltidsanställda.

Team Olivias organisationsstruktur