Om Team OliviaTeam Olivias decentraliserade modell

Team Olivias decentraliserade modell

Utgångspunkten för vår verksamhet är att omsorgsbesluten ska fattas nära individen utifrån kunskap om deras behov och situation. Team Olivia har därför valt en decentraliserad affärsmodell. Vår styrka ligger i att kombinera det lilla företagets flexibilitet, lokalt entreprenörskap, engagerade medarbetare och närhet med det stora företagets resurser, nätverk och finansiella stabilitet.

De verksamheter som vi förvärvar har ofta sedan länge en stark lokal förankring och nära relationer med socialsekreterare, upphandlare, chefer och politiker i den egna kommunen. Vi tror på att låta de lokala experterna, det vill säga våra entreprenörer, leda sin verksamhet vidare utifrån sina lokala förutsättningar och under eget varumärke. Istället för detaljerad styrning av våra bolag satsar vi på att ta tillvara på bolagens drivkraft.

För att göra detta möjligt har vi skapat en decentraliserad modell med utvalda centrala stödfunktioner och fokus på samordning. Vi vill att våra entreprenörer ska känna ett starkt lokalt ägarskap men samtidigt kunna utnyttja fördelarna att vara del av en större koncern. Genom att bland annat erbjuda färdiga IT- lösningar, försäkringar och inköpsstöd utnyttjar vi synergieffekter och skalfördelar medan bolagen kan fokusera på sin huvudsakliga verksamhet – ge god omsorg till våra kunder.

”I Team Olivias affärsmodell har bolagen lokalt ägarskap för sin verksamhet samtidigt som den större organisationen ger stöd i form av samordning, utvalda stödfunktioner och skalfördelar.