PressPressmeddelandenTeam Olivias dotterbolag CVO beviljas tillstånd för nytt gruppboende i Uppsala

Team Olivias dotterbolag CVO beviljas tillstånd för nytt gruppboende i Uppsala

CVO, Center för vård och omsorg, har beviljats tillstånd av IVO att starta ett nyproducerat gruppboende enligt LSS i Uppsala med inflyttning i slutet av 2018. 

CVO har bedrivit verksamhet inom LSS i Uppsala län sedan 2003 och erbjuder idag fyra grupp- och servicebostäder samt en daglig verksamhet. IVO (inspektionen för vård och omsorg) har beviljat tillstånd för ett nyproducerat boende i Uppsala som kommer bestå av sex lägenheter och vänder sig till vuxna med funktionsnedsättning och autism. Planen är att det nya boendet kommer vara färdigbyggt och klart för inflyttning i slutet av 2018.

– Det är med stor glädje vi tar emot IVO:s beslut och vi ser fram emot att starta upp ett helt nytt boende i samarbete med Team Olivia. Detta beslut är ett viktigt steg för vår fortsatta utveckling inom LSS, säger Caroline Ekström, VD för CVO.

– Det nya gruppboendet är i linje med Team Olivias satsningar på att öka andelen LSS-bostäder i egen regi då vi har lång erfarenhet och stor kunskap inom detta område. Därigenom bidrar vi till att tillgodose samhällets ökande behov av specialiserade omsorgsboenden, kommenterar Maléne Smedberg, Affärsenhetschef för LSS/demens.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Caroline Ekström, VD CVO, +46 73 781 85 97, caroline.ekstrom@cvo.se

Maléne Smedberg, Team Olivia, Affärsenhetschef LSS/demens, +46 70 665 56 71, malene.smedberg@olivia.se

Läs mer på www.cvo.se och se vårt övriga utbud av tjänster på www.teamolivia.se

KORT OM TEAM OLIVIA
Team Olivia är en av de största privata aktörerna på omsorgsmarknaden i Sverige, Norge och Danmark. Vi erbjuder tjänster inom personlig assistans, individ- och familjeomsorg och hemtjänst. Verksamheten bedrivs nära våra kunder där våra bolag finns etablerade under ett 50-tal lokala varumärken på drygt 200 verksamhetsställen. Tillsammans är vi cirka 12 000 medarbetare som strävar efter att ge människor ett rikt och utvecklande liv, utifrån deras behov. Läs mer på www.teamoliviagroup.se.