Vår verksamhet

Sverige

Team Olivia är en av de största privata aktörerna inom personlig assistans och omsorg i Sverige, som är vår största marknad. Vi bedriver också verksamhet inom hemtjänst. 

Omsorg

Omsorg

Inom omsorg ingår flera olika typer av verksamheter som omsorgsboende, skolor och behandling. Gemensamt är att vi hjälper människor som på olika sätt befinner sig i utsatta situationer. Våra omsorgsboenden är inriktade mot LSS och SoL med tillstånd för personer inom samtliga personkretsar samt demensproblematik. Våra behandlingshem består i huvudsak av HVB med SoL- tillstånd främst med inriktning gentemot personer med drog- och alkoholberoende och olika former av samsjuklighet, inom ramen för psykisk ohälsa.

Vi har även HVB för ensamkommande flyktingbarn samt jour- och familjehem. Skolorna drivs på grundskole- och gymnasienivå och möter barn med särskilda behov. Samtliga av våra verksamheter präglas av närhet och tillgänglighet i en utvecklande miljö där den enskilde individen står i fokus. 

Vi erbjuder också heltäckande och behovsanpassade vårdkedjor inom omsorgen. Läs mer om våra vårdkedjor

Se bolag inom Omsorg
 • > Active Omsorg
  Stäng

  Active Omsorg

  Active Omsorg vill erbjuda en hel vårdkedja (från motivationsarbete till eftervård) till våra uppdragsgivare, brukare, elever, privatpersoner och kunder. Vi erbjuder högsta möjliga kvalitet och flexibilitet när det gäller professionellt stöd och behandling i livsförändringar.

   

  +46 13 14 23 23 Nya Tanneforsvägen 55, 582 42 Linköping
 • > Ambass
  Stäng

  Ambass

  Ambass vänder sig till personer med psykiska funktionsnedsättningar. Här ges tillfälle att utveckla ett vardagsliv där meningsfulla aktiviteter ingår för att bejaka ett självständigt vuxenliv inom en större social gemenskap. Vi har stor och god erfarenhet av arbete med personer vårdade med LPT eller LRV i öppenvård.

   

  +46 11 13 91 36 Degelvägen 2, 610 14 Rejmyre
 • > Backebo Vård & Omsorg
  Stäng

  Backebo Vård & Omsorg

  Backebo erbjuder demensvård till personer från 40 år och uppåt. Vi erbjuder specialiserad vård och omsorg för människor med olika typer av demenssjukdomar såsom alkoholdemens, frontallobsdemens, alzheimers och demenssjukdomar med svårare beteendeproblematik.

   

  +46 451 541 48 Byaliden 31, 282 94 Hörja
 • > Billsbo och utbildningsgård
  Stäng

  Billsbo och utbildningsgård

  Billsbo är en miljöterapeutisk verksamhet som vänder sig till unga kvinnor i åldrarna 14-22 år med missbruksproblematik. Vi arbetar enligt psykosocial behandlingsteori och har utvecklat ett genuspedagogiskt förhållningssätt. Billsbo sträcker sig genom 5 faser men det finns också möjlighet att göra kortare placeringar.

   

  +46 294 211 74 Åkerby 213, 819 61 Skärplinge
 • > CVO – Center för Vård och Omsorg
  Stäng

  CVO – Center för Vård och Omsorg

  På Center för vård och omsorg, CVO, arbetar vi varje dag efter vår vision - omsorg i alla led i alla delar av våra verksamheter. Tack vare vår breda verksamhet med LSS-boenden, daglig verksamhet, boenden för ensamkommande flyktingbarn och boendestöd i olika former kan vi på CVO erbjuda dig hållbara individuella lösningar där så önskas.

   

  +46 18 444 06 00 Ekeby bruk, Ingång A1, 752 75 Uppsala 
 • > Kajan Friskola
  Stäng

  Kajan Friskola

  Vi bedriver skolverksamhet företrädesvis för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) såsom autism, ADHD, tvångssyndrom OCD och Tourettes syndrom. Kajan Friskola erbjuder grundskola, grundsärskola, träningsskola och gymnasiesärskola.

   

  +46 18 15 43 05 Ulleråkersvägen 42B, 756 43 Uppsala
 • > Klaragården
  Stäng

  Klaragården

  Vi vänder oss till personer med psykiska funktionsnedsättningar. Vi erbjuder ett boende och en daglig sysselsättning i en välstrukturerad, trygg och lantlig miljö. Våra boenden ligger belägna i lantliga miljöer med närhet till natursköna och lugna platser.

   

  +46 142 700 30 Vallsberg Backgård 1, 590 22 Väderstad
 • > Kungsängen i Nora
  Stäng

  Kungsängen i Nora

  Kungsängen bedriver idag verksamhet från Rörbäcksnäs (Sälen) till Hablingbo (Gotland). Huvuddelen av vår verksamhet är dock förlagd till Nora med omnejd. Vi har idag tio gruppbostäder, en daglig verksamhet och vi erbjuder också enskilda assistanslösningar.

   

  +46 587 155 60 Prästgatan 16, 713 22 Nora
 • > Magitaskolan
  Stäng

  Magitaskolan

  Magitaskolan vänder sig till barn mellan 6 och 13 år med NPF, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vi erbjuder individuellt utformad undervisning och beteendestöd i en individanpassad skolmiljö. Med hjälp av en kompetent och engagerad personalgrupp arbetar vi hälsofrämjande för att alla elever ska nå uppsatta mål.

   

  +46 8 640 70 18 Sjöbjörnsvägen 5, 117 67 Stockholm
 • > Nudax Rehab
  Stäng

  Nudax Rehab

  Vi arbetar med att hjälpa människor att leva nyktra och drogfria. Vi erbjuder ett beprövat och framgångsrikt behandlingsprogram där du lär dig bli drogfri av egen kraft. Vi erbjuder även utbildning och konsultation.

   

  +46 243 22 44 77 Stationsgatan 11, 784 33 Borlänge 
 • > Olivia Omsorg
  Stäng

  Olivia Omsorg

  Vi erbjuder omsorg med hög kvalitet och skapar förutsättningar för människor med beviljad insats enligt SOL eller LSS, att leva ett självständigt liv i samhället utifrån sina behov och förutsättningar. Vår värdegrund syftar till att vara både vägledande och styrande i våra verksamheter.

   

  +46 8 51 42 01 50 Packhusgränd 6, 111 30 Stockholm
 • > Pär Sonesson & Company
  Stäng

  Pär Sonesson & Company

  Vår huvudsakliga inriktning är jour- och familjehemsverksamhet samt öppenvårdsinsatser. Avståndet mellan brukaren och våra tjänster, de anställda och ledning ska vara kortast möjligt. Detta leder till att våra anställda känner en konkret möjlighet att påverka sitt arbete och sin egen vardag. Därigenom kan vi erbjuda våra brukare bästa möjliga vård och omsorg.


   

  +46 8 41 06 00 01 Drottningholmsvägen 10, 112 42 Stockholm
 • > Selfhelp i Stockholm
  Stäng

  Selfhelp i Stockholm

  På Selfhelp i Stockholm bedriver vi 12-stegsbaserad öppenvårdsbehandling. Här möter du en tvärvetenskapligt sammansatt personalgrupp. Vi erbjuder ett personligt bemötande i en liten behandlingsgrupp, ett flexibelt behandlingsupplägg och en öppenvård på hel- och halvtid.

   

  +46 8 667 91 90 Gyllenstiernsgatan 8, 115 26 Stockholm
 • > Selfhelp i Söderhamn
  Stäng

  Selfhelp i Söderhamn

  På Selfhelp i Söderhamn bedriver vi tolvstegsbehandling på internat. Här finns också vår medicinska avgiftningsenhet som har öppet dygnet runt. Du får ett eget rum och äter alla dina måltider i vår restaurang. Boendet sker i separata kvinno- och mansavdelningar. Behandlingen sker på heltid, alla dagar i veckan.

   

  +46 270 707 90 Hemmansvägen 7, 826 62 Norrala
 • > Solvikens HVB
  Stäng

  Solvikens HVB

  Solviken är ett HVB-hem som erbjuder heldygnsvård för män och kvinnor från 25 år med psykiska och sociala svårigheter som är i behov av stöd och vårdboende. Vi tar även emot personer med allvarliga personlighetsstörningar och svåra ångestsyndrom som ger funktionsnedsättningar.

   

  +46 495 201 06 Spånggatan 7, 570 82 Målilla
 • > Sävik Behandlingshem
  Stäng

  Sävik Behandlingshem

  Sävik är naturskönt beläget vid sjön Ljustern, strax utanför orten Säter i Dalarna. Sedan starten har vi inriktat oss på behandling av män med beroendeproblem och nära sammankopplade sjukdomar, främst psykiska och neuropsykiatriska problem. Våra behandlingsområden innefattar bland annat beroende, aggressivitet och antisocialt beteende.

   

  +46 225 566 30 Vedgårdsvägen 9, 783 22 Säter
 • > Säviq Kvinnobehandling
  Stäng

  Säviq Kvinnobehandling

  Säviq Kvinnobehandling är ett HVB-hem i södra dalarna med specialinriktning på kvinnligt missbruk/beroende. Vår strävan är att skapa en modern, evidensbaserad institution där kunskap och omsorg om kvinnors utsatthet och behov ska prägla vårt bemötande och våra behandlingsmetoder.

   

  +46 243 25 11 05 Ulvshyttan 31, 781 96 Borlänge 
 • > Tallkullens HVB-hem
  Stäng

  Tallkullens HVB-hem

  Tallkullen står för kunskapsbaserad vård och omsorg för människor med psykiska funktionsnedsättningar eller samsjuklighet. Vården vänder sig till män och kvinnor från 18 år och uppåt. På Tallkullen har vi skapat en familjär och hemlik boendemiljö. Boendet är naturligtvis handikappanpassat.

   

  +46 150 135 00 Nyhemsgatan 40, 641 51 Katrineholm
 • > Viljan Asperger Centrum
  Stäng

  Viljan Asperger Centrum

  Viljan Asperger Centrum är ett LSS-boende där du i lugn och ro och med hjälp av kunnig personal kan träna på just dina svårigheter och utveckla dina starka sidor. Miljön och verksamheten är anpassad för ungdomar och unga vuxna med Asperger syndrom och andra autismspektrumtillstånd. Här bor både pojkar och flickor.

   

  +46 220 350 85 Hopslagarvägen 28D, 730 60 Ramnäs
 • > Viljan Friskola
  Stäng

  Viljan Friskola

  Viljan Friskola skiljer sig från de flesta andra gymnasieskolor på så sätt att den redan från början utgör en anpassad miljö. Alla elever har någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, främst inom autismspektrum - högfungerande autism.

   

  +46 220 350 86 Bergslagsvägen 17, 730 60 Ramnäs
 • > Vändpunktens Stödboende
  Stäng

  Vändpunktens Stödboende

  Vändpunkten är ett drogfritt stödboende i familjär miljö beläget i Kvarnsveden, ett lugnt naturnära område i Borlänge, södra Dalarna. Vändpunkten är ett öppet boende där alla har sin lugna, trygga vrå men samtidigt deltar i en struktur som är individuell för varje person.

   

  +46 243 807 09 Sveaborgsgatan 22, 784 74 Borlänge
Personlig assistans

Personlig assistans

Inom personlig assistans erbjuder vi vård, omsorg och service till personer med funktionsnedsättning. Vi arbetar för att våra kunder ska bo kvar hemma och leva ett så självständigt liv som möjligt. Våra personliga assistenter hjälper till med allt det som kunden själv skulle ha gjort under andra omständigheter.

Vi vill skapa en värdefull och intressant vardag för våra kunder där också en god personkemi skapar förutsättningar för en ömsesidig trivsel. Därför är det viktigt att kundens individuella situation, förutsättningar och önskemål utgör grunden för assistentens arbetsuppgifter. Delaktighet och inflytande är centralt inom Team Olivia och vi lägger stor vikt vid att hitta rätt assistent.

Se bolag inom Personlig assistans
 • > Aktiv Assistans
  Stäng

  Aktiv Assistans

  Vi utbildar och utvecklar våra personliga assistenter så att de har de bästa förutsättningarna för att kunna hjälpa just dig. Våra assistenter är lyhörda, delaktiga och flexibla och du får en egen kontaktperson som känner dig väl.

   

  +46 90 820 02 03 Verkstadsgatan 13, 904 32 Umeå 
 • > Assistansbolaget i Sverige
  Stäng

  Assistansbolaget i Sverige

  All assistans bygger på ett individuellt upplägg tillsammans med våra kunder. Dessutom får du som kund en personlig kundansvarig som sköter alla detaljer kring din assistans och den arbetsmiljö som assistenterna vistas i.

   

  +46 20 24 43 44 Aspholmsvägen 12A, 702 27 Örebro
 • > Assistanslotsen
  Stäng

  Assistanslotsen

  Vi har idag ca 300 personliga assistenter som varje dag gör sitt yttersta för att ge dig och våra andra kunder en så god livskvalitet som möjligt. Med hjärtat på rätta stället arbetar vi tillsammans med dig och med din personliga assistans.

   

  +46 63 391 01 00 Ringvägen 2, 831 34 Östersund 
 • > Assre Assistans i Dalarna
  Stäng

  Assre Assistans i Dalarna

  Vi vill genom vårt arbete skapa goda förutsättningar för människor med funktionshinder att leva ett självständigt liv. För oss handlar det om att erbjuda en personlig assistans grundad på respekt, kompetens och helhetssyn.

   

  +46 250 386 01 Fridhemsgatan 9, 792 32 Mora
 • > BonZi - personligt stöd
  Stäng

  BonZi - personligt stöd

  Bonzi är det lilla företaget som kan erbjuda flexibilitet, närhet och lokalt engagemang. Vi möter varje enskild kund utifrån kundens behov. Dina önskemål gällande assistans är det som styr vårt arbete. Vi är din trygghet – alla dagar om året.

   

  +46 8 58 89 26 00 Skarpnäcks allé 60, 128 33 Skarpnäck
 • > Inre Kraft
  Stäng

  Inre Kraft

  Inre Kraft erbjuder personlig assistans och personlig hemtjänst på dina villkor, utifrån dina behov, förväntningar och mål. Du som kund får vara med och bestämma hur insatserna ska disponeras tidsmässigt och vem eller vilka som ska arbeta med just dig. Vi erbjuder även möjligheter till rehabilitering, handledning och juridisk hjälp.

  +46 921 664 30 Kyrkgatan 30, 961 34 Boden
 • > MTG Omsorg
  Stäng

  MTG Omsorg

  Med flerårig erfarenhet från arbete inom vården, arbetar vi med inriktning på personlig assistanssamordning och hemtjänst i främst Stockholmsregionen. Vi erbjuder avlastning i vardagen och en hjälpande hand.

  +46 8 779 40 90 Oxholmsgränd 3, 127 48 Skärholmen
 • > N.A. Care
  Stäng

  N.A. Care

  Vi utgår alltid från ett helhetsperspektiv och den livssituation som varje klient befinner sig i. Det innebär att vi givetvis tillhandahåller en service som går utöver enbart assistans när klienten så önskar. Vi har personal som talar svenska, engelska, grekiska, arabiska, kurdiska och ryska.

   

  +46 8 452 06 55 Tjärhovsgatan 56, 116 28 Stockholm
 • > Nordström Assistans
  Stäng

  Nordström Assistans

  På Nordström Assistans ger vi våra kunder förutsättningarna att kunna leva fullt ut. Vi är dörröppnaren till det liv våra kunder vill leva. Med oss får du vara med och påverka din assistans och vem som ska arbeta hos dig. Du får även tillgång till personlig träning, ett brett utbud av aktiviteter och juridiskt stöd.

   

  +46 8 783 79 88 Vendevägen 85A, 182 91 Danderyd
 • > Olivia Personlig Assistans
  Stäng

  Olivia Personlig Assistans

  Vi är ett väletablerat assistansföretag, fyllt med kunskap och känsla som vi vill förmedla till dig som kund och som medarbetare i Olivia. Vår långa och framgångsrika resa inom personlig assistans bygger på ett genuint intresse av att ta hand om hela din assistans på ett professionellt sätt.

   

  +46 8 51 42 01 50 Vendevägen 85A, 182 91 Danderyd
 • > Olivia Rehabilitering
  Stäng

  Olivia Rehabilitering

  Vi har omtänksamma rehabiliteringsprogram i fina lokaler – som andas kultur och framåtanda. Här arbetar vårt team med sjukgymnaster, arbetsterapeuter, rehabinstruktör, logoped, kurator, psykolog, läkare, dietist och sjuksköterska med rehabilitering som ger dig ny styrka, teknik och motivation.
   

  +46 8 52 25 09 30 Vendevägen 85B, 182 91 Danderyd 
 • > Rehabassistans
  Stäng

  Rehabassistans

  Vår målsättning är att alltid ha kunden i fokus genom att jobba nära våra kunder och deras personliga assistenter. Tillsammans utformar vi assistansen utifrån kundens önskemål och behov. Våra arbetsledare utgår från våra kontor i Härnösand och Örnsköldsvik.

   

  +46 611 221 01 Brunnshusgatan 19, 871 32 Härnösand
 • > RTFL Care
  Stäng

  RTFL Care

  Vi är ett assistansbolag som hjälper våra kunder att tillvarata sina rättigheter till ett fullvärdigt liv oavsett fysiska, psykiska eller språkliga förutsättningar. Vi har lång erfarenhet inom vård och omsorg som bygger på ett genuint intresse att administrera din personliga assistans på ett sätt som ökar din livskvalitet.

   

  +46 8 711 40 00 Måsholmstorget 3, 127 48 Skärholmen
Hemtjänst

Hemtjänst

Våra bolag inom hemtjänst bistår med omsorg, service och ledsagningstjänster till exempelvis äldre och personer med funktionsnedsättning. Våra medarbetares insatser gör att personer med särskilda behov kan behålla en god livskvalitet i vardagen även om de bor kvar hemma.

Vi ger ett tryggt stöd i vardagslivet och hjälper våra kunder med sysslor som av- och påklädning, måltider, personlig hygien och hushållsnära tjänster. Vi erbjuder också ledsagning och anhörigstöd. Våra kunders privata hem är ofta våra medarbetares arbetsplats och värdet av vår tjänst uppstår i mötet med våra kunder.

Se bolag inom Hemtjänst
 • > CJs Ledsagarservice
  Stäng

  CJs Ledsagarservice

  Om du behöver stöd för att kunna promenera, besöka vänner eller åka på semester kan ledsagarservice vara ett alternativ för dig. Det är viktigt att personkemin er emellan stämmer och att du får en ledsagare/avlösare som passar dina behov för just den aktiviteten du ska göra.

   

  +46 8 615 00 52 Katarina Bangata 61, 116 42 Stockholm
 • > Hemservice i Halland
  Stäng

  Hemservice i Halland

  Vi erbjuder våra kunder ett individuellt utformat stöd som utgår från de behov och önskemål som du förmedlar till oss. Vi värdesätter personalkontinuitet och ser det som oerhört viktigt att så få personer som möjligt kommer till dig och utför din hemtjänst. Kontinuitet skapar trygghet som i sin tur ger kvalitet.


   

  +46 300 54 12 00 Skördevägen 1A, 434 40 Kungsbacka 
 • > Olivia Hemtjänst
  Stäng

  Olivia Hemtjänst

  Olivia Hemtjänst är ett omsorgsföretag och vi vänder oss till kunder med stora och små omsorgsbehov. Vi har avtal med Täby, Danderyd, Åkersberga, Nacka, Upplands Väsby och de flesta stadsdelar i Stockholms kommun. Vi utför våra tjänster med kunskap och känsla och vårt viktigaste mål är nöjda kunder och uppdragsgivare.

   

  +46 8 51 42 01 50 Vendevägen 85A, 182 91 Danderyd
 • > Orrens Vård & Omsorg
  Stäng

  Orrens Vård & Omsorg

  Orrens Vård & Omsorg arbetar med kunden i centrum. Vi utgår från dina specifika behov och önskemål för att så bra som möjligt kunna stötta dig och dina anhöriga i din vardag. Vårt mål är att så få medarbetare som möjligt ska komma hem till dig.

   

  +46 8 715 91 60 Rosenbergsvägen 2, 131 52 Nacka Strand

Norge

Team Olivia är en ledande aktör inom ungdomsomsorg, så kallad barnevern,  och personlig assistans på den växande norska marknaden. 

Personlig assistans

Personlig assistans

Team Olivia är en av de ledande aktörerna inom personlig assistans i Norge. Vi erbjuder tjänster till personer med funktionsnedsättningar. Största delen av vår verksamhet finns inom BPA, brukarstyrd personlig assistans, men vi erbjuder också hemhjälp vid sjukdom, så kallat praktisk bistånd, stödkontakt och avlastning. Våra tjänster riktar sig till både kommuner och privatpersoner. 

Se bolag inom Personlig assistans
 • > AssisterMeg
  Stäng

  AssisterMeg

  AssisterMeg AS gir personer med funksjonshemninger skreddersydd assistanse uansett bakgrunn, funksjonsnivå, kulturtilhørighet, språk eller religiøs tilknytning. Vi har spesialisert oss innen BPA til det offentlige og til privatpersoner, men tilbyr også husmorvikar, hjemmehjelp, støttekontakt og andre sosialtjenester.

   

  +47 529 775 70 Knud Holms gate 3, 4005 Stavanger
 • > Olivia Personlig Assistanse
  Stäng
  Olivia Personlig Assistanse

  Olivia Personlig Assistanse

  Olivia Personlig Assistanse tilbyr skreddersydd brukerstyrt personlig assistanse til deg med funksjonsnedsettelser. Vi er et lite og fleksibelt selskap, med Team Olivia konsernets ressurser, kompetanse og systemer i ryggen. Hos oss møter du engasjerte medarbeidere med kompetanse og personlige erfaringer med BPA. Med nærhet og respekt for deg legger vi til rette for en assistanse som gir større mulighet til å leve det livet du ønsker.

  +47 98 23 77 24 Grensen 18, 0159 Oslo
Ungdomsomsorg

Ungdomsomsorg

Den största delen av Team Olivias verksamhet i Norge är inom ungdomsomsorg, så kallad barnevern. Verksamheten består av boenden för ungdomar med särskilda behov, exempelvis familjehemsomsorg, beredskaps- och fosterhem samt boenden för ensamkommande flyktingbarn under 15 år. Vi erbjuder också boendekonceptet ”Barn i Villa” för barn mellan 6 och 13 år som är i behov av förstärkt omsorg. Vi är en av de största aktörerna på marknaden och verksamheten bedrivs i våra olika dotterföretag.

Se bolag inom Ungdomsomsorg
 • > BOenheten
  Stäng

  BOenheten

  BOenheten Oslo og BOenheten Bergen er institusjoner for ungdommer mellom 16-23 år, som av ulike grunner ikke kan bo hjemme eller i fosterfamilie, eller som av ulike årsaker har et institusjons brudd bak seg. Avdelingene tar imot både korttidsplassering og langtidsplassering, samt plasseringer av begge kjønn.

   

  +47 22 93 00 91 Waldemar Thranesgt. 6B, 0131 Oslo
 • > Hugin Barnevernstiltak
  Stäng

  Hugin Barnevernstiltak

  Hugin er et tilbud for ungdom som plasseres på institusjon etter Lov om Barnevernstjenester. Vi retter vår virksomhet mot ungdom (gutter og jenter) i alderen 13-20 år og tilbyr langtidsplassering, korttidsplassering, akuttplassering, spesialtiltak og ettervern.

   

  +47 61 31 11 11 Sivesindhøgda 43, 2846 Bøverbru
 • > Kletten Fjellgård
  Stäng

  Kletten Fjellgård

  Kletten Fjellgård driver barnevernsinstitusjon for unge gutter og jenter. Virksomheten retter seg først og fremst mot unge som av ulike årsaker ikke kan bo hjemme grunnet sammensatte atferdsvansker, psykiske og kognitive funksjonshemminger og omsorgssvikt i hjemmet.

  +47 73 85 37 10 7113 Husbysjøen
 • > OliviaCare
  Stäng

  OliviaCare

  OliviaCare AS er et supplement til tjenester innenfor barnevern, psykiatri og familiebehandling. Vi gir tilbud om behandling for barn i alle aldre. I institusjonene retter tilbudet seg til ungdom med vansker i form av omsorg eller adferd. Vi har også etablert flere omsorgssentere for EMA inntil 15 år.

   

  +47 22 98 00 00 Jernbaneveien 6A, 1400 Ski
 • > Solhaugen
  Stäng

  Solhaugen

  Et relasjonsterapeutisk omsorgs- og behandlings tilbud til barn og unge som har opplevd alvorlige og gjentatte overgrep, nederlag og avvisninger. Vi gir barn og unge mulighet til å arbeide på egen utvikling gjennom systematisk tilrettelegging!

   

  +47 613 267 00 Haugenveien 45, 2720 Grindvoll
 • > Vesterled
  Stäng

  Vesterled

  Vesterled har som hovedmål å gi barn og ungdom en god omsorgssituasjon som gir mulighet for utvikling og identitetsbygging. Videre legges det vekt på å endre atferd gjennom positiv læring og mestring. Familiehjemmene skal ha god oppdragerkompetanse basert på metodikk fra anerkjente metoder.

   

  +47 527 082 80 Sjøhuskleiva 7, 5503 Haugesund

Danmark

I Danmark är Team Olivia en etablerad aktör och vår verksamhet är främst inriktad mot personlig assistans och aktiviteter inom socialt stöd, i nära samarbete med kommunerna. Focus People, som sedan 2016 ingår i Team Olivia, innebär att vi kan erbjuda våra tjänster i hela landet. 

Personlig assistans och socialt stöd

Personlig assistans och socialt stöd

Team Olivia erbjuder stöd till barn och vuxna med nedsatt fysisk eller psykisk förmåga. Vi hjälper till med det stöd som behövs för att klara av vardagen, från personlig omvårdnad i hemmet till kontakter med myndigheter. Förutom personliga assistenter erbjuder vi också kvalificerad sjukvård och social omsorg i eget hem.

Vi samarbetar med mer än hälften av Danmarks kommuner där vi tillsammans löser komplexa frågeställningar och identifierar bästa möjliga omsorgsinsatser.

Se bolag inom Personlig assistans och socialt stöd
 • > Focus People
  Stäng

  Focus People

  Focus People har eksisteret siden 2002 og har de seneste år været igennem en udvikling, hvor kernekompetencer og værdigrundlag har været i centrum. Vores kernekompetencer er tydeligt defineret ligesom vores værdigrundlag ligger fast. Vi har arbejdet med vores mission og vision, fordi vi tror på udvikling og nytænkning.

   

  +45 223 331 12 Algade 67, 1. sal, 5500 Middelfart
 • > Olivia Danmark
  Stäng

  Olivia Danmark

  Vores mål er at hjælpe borgere, der har det svært, til en nemmere og bedre hverdag. Uanset om det er i eget hjem, et botilbud eller en institution. Vores spidskompetence er komplekse sager, men vi varetager ordninger af enhver størrelse og kompleksitet.

   

  +45 888 871 71 Hørkær 16, 2.sal, 2730 Herlev