Vår verksamhetVårdkedjor som skapar trygghet i alla led

Vårdkedjor som skapar trygghet i alla led

Den som är behov av råd från olika vårdgivare kan ibland hamna mellan stolarna hos olika myndigheter. Det vill vi på Team Olivia ändra på. Vi bygger sammanhållna vårdkedjor som kombinerar och justerar de olika insatserna både vad gäller innehåll och geografi över tid. Från vårdstart till utslussning och allteftersom behoven hos den enskilde individen förändras.

Team Olivia erbjuder kommuner och landsting heltäckande och behovsanpassade vårdkedjor som består av ett flertal specialiserade HVB- och jour/familjehem som vänder sig till såväl vuxna som ungdomar och barn. Tillsammans kan vi erbjuda kvalificerade tjänster inom avgiftning, utredning, behandling och utslussning. Genom ökad samverkan erbjuder vi klienter, anhöriga och uppdragsgivare ett tryggt och tydligt helhetsåtagande som skapar bättre förutsättningar för att behandlingen ska lyckas hela vägen.