Vår verksamhetVårdkedjor som skapar trygghet i alla led

Vårdkedjor som skapar trygghet i alla led

Idag upplever knappt hälften av vårdtagarna i Sverige trygghet i samordningen av sina kontakter i vården. Det vill vi på Team Olivia ändra på. I konceptet Vårdkedjan samverkar våra dotterbolag för att se till att behandlingen av individer med olika typer av missbruk blir så effektiv som möjligt.

Vårdkedjan samordnar individens vårdkontakt

I konceptet Vårdkedjan samverkar våra dotterbolag för att se till att behandlingen av individer med olika typer av missbruk blir så effektiv som möjligt. Från vårdstart till utslussning och allteftersom behoven hos den enskilde individen förändras. Team Olivia erbjuder kommuner och landsting heltäckande och behovsanpassade vårdkedjor som består av ett flertal specialiserade HVB- och jour/familjehem som vänder sig till såväl vuxna som ungdomar och barn. Vårdkedjan omfattar alla de insatser som sker under en individs sammanlagda kontakt med vården. Det handlar om avgiftning, utredning, behandling och utslussning. Genom ökad samverkan erbjuder vi vårdtagare, anhöriga och uppdragsgivare ett tryggt och tydligt helhetsåtagande som skapar bättre förutsättningar för att behandlingen ska fungera hela vägen.

Under året inleddes en liknande satsning inom Team Olivia under namnet Omsorgskedjan som innebär samverkan mellan de bolag som erbjuder tjänster inom LSS.

Den aktiva samverkan resulterar i en bättre prestation än vad varje bolag kan åstadkomma var för sig.