Team Olivia

Team Olivia är en av de största privata aktörerna som erbjuder tjänster inom vård och omsorg i Sverige, Norge och Danmark. Verksamheten bedrivs nära våra kunder där våra bolag finns etablerade under lokala varumärken på drygt 160 verksamhetsställen. Tillsammans är vi drygt 11 000 medarbetare som strävar efter att ge människor ett rikt och utvecklande liv, utifrån sina behov.

   Läs mer om våra verksamheter
Personlig assistans

Inom personlig assistans erbjuder vi vård, omsorg och service till individer med funktionsnedsättning. Vi arbetar för att våra kunder ska bo kvar hemma och leva ett så självständigt liv som möjligt. Personlig assistans står för den största delen av Team Olivias verksamhet.

Omsorg

Inom omsorg har vi flera olika verksamheter – omsorgsboenden, skolor, behandling och olika former av stöd. Gemensamt är att vi hjälper människor som på olika sätt befinner sig i utsatta situationer och vi erbjuder en utvecklande miljö där individen står i fokus. 

Hemtjänst

Inom hemtjänst erbjuder vi omsorg, service och ledsagningstjänster till äldre och personer med funktionsnedsättning. Våra medarbetares insatser gör att individer, utifrån sina behov och förutsättningar, kan upprätthålla en god livskvalitet när de bor kvar hemma. 

Nyheter / pressmeddelanden

Team Olivia förvärvar MTG Omsorg
2016-07-12

Team Olivia förvärvar MTG Omsorg

MTG Omsorg bedriver personlig assistans och hemtjänst i främst Stockholmsregionen. Tack vare en populär tjänst och organisation har MTG Omsorg under ett par år vuxit kraftigt och för att nu bygga nästa steg i verksamhetens utveckling går MTG Omsorg ihop med Team Olivia.

2016-05-26

Team Olivia förvärvar Solviken och Backebo

Team Olivia stärker sin verksamhet inom omsorg ytterligare genom att gå ihop med Solvikens HVB-hem i Målilla i Småland och Backebo Vård och Omsorg utanför Hässleholm i Skåne.

Vårdkedjor som skapar trygghet i alla led

Vårdkedjor som skapar trygghet i alla led

Den som är i behov av råd från olika vårdgivare kan ibland hamna mellan stolarna hos olika myndigheter. Det vill vi på Team Olivia ändra på. Vi bygger sammanhållna vårdkedjor som kombinerar och justerar de olika insatserna både vad gäller innehåll och geografi över tid. Från vårdstart till utslussning och allteftersom behoven hos den enskilde individen förändras.

Team Olivia erbjuder kommuner och landsting heltäckande och behovsanpassade vårdkedjor som består av ett flertal specialiserade HVB- och jour/familjehem som vänder sig till såväl vuxna som ungdomar och barn. Tillsammans kan vi erbjuda kvalificerade tjänster inom avgiftning, utredning, behandling och utslussning. Genom ökad samverkan erbjuder vi klienter, anhöriga och uppdragsgivare ett tryggt och tydligt helhetsåtagande som skapar bättre förutsättningar för att behandlingen ska lyckas hela vägen.