Om Team OliviaStyrelse

Styrelse

Gunnel Duveblad

Född 1955. Styrelsens ordförande sedan 2012.

Utbildning: Systemvetarutbildning

Övriga uppdrag/befattningar: Styrelseordförande i Global Scanning A/S, HiQ International AB och stiftelsen Ruter Dam. Styrelseledamot i Accessio AB, Dustin Group AB, PostNord AB, Skirner AB och SWECO AB.

Hans Wikse

Född 1961. Styrelseledamot sedan 2008

Utbildning: Civilingenjör, MBA

Övriga uppdrag/befattningar: Styrelseordförande i Procuritas Partners AB och i närstående bolag till Procuritas Partners AB samt styrelseordförande i Farma Investment AS. Styrelseledamot i Fidelix Holding Oy, PCI Holdco A/S (Dantherm), Cecilia Schartau AB och Neas AB.

Kristina Axén Olin

Född 1962. Styrelseledamot sedan 2012

Utbildning: Musiklärarexamen Kungliga Musikhögskolan

Övriga uppdrag/befattningar: Styrelseordförande i Sagolekhuset Junibacken AB och Surfa Lugnt. Styrelseledamot i Solstigen AB.

Lars Granlöf

Född 1962. Styrelseledamot sedan 2016

Utbildning: Civilekonom

Övriga uppdrag/befattningar: CFO för Coop Sverige AB. Styrelseordförande i Coop Sverige Fastigheter AB. Styrelseledamot och VD i Granlöf Consulting AB. Styrelseledamot i Labbtass 3 AB. Styrelsesuppleant i Svensk Dagligvaruhandel Ekonomisk förening.

Per Jardetun

Född 1963. Styrelseledamot sedan 2008

Utbildning: Civilekonom

Övriga uppdrag/befattningar: Vd Lorab AB.

Mats Palmblad

Född 1959. Styrelseledamot sedan 2008

Utbildning: Civilingenjör, MBA

Övriga uppdrag/befattningar: Styrelseledamot och VD i PK Partners Holding AB. Styrelseordförande i Löjtnantsbacken Invest AB. Styrelseledamot i Farma Invest AS.

Christina Widerberg Söderholm

Född 1950. Styrelseledamot sedan 2015

Utbildning: Fil kand. beteendevetenskap respektive socionomexamen

Övriga uppdrag/befattningar: Styrelseledamot i Danderyds Sjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje Sjukhus AB.