theboard_0
Om Team OliviaStyrelse

Styrelse

Gunnel Duveblad

Styrelsens ordförande sedan 2012. Ordförande i ersättningsutskottet samt ledamot i revisions- och investeringsutskottet.

Utbildning: Studier i systemvetenskap

Övriga uppdrag/befattningar: Styrelseordförande i stiftelsen Ruter Dam. Styrelseledamot i  Dustin Group AB, Skirner AB och Kindred Group plc.

 

Hans Wikse

Styrelseledamot sedan 2008. Ledamot i investeringsutskottet och ersättningsutskottet.

Utbildning: Civilingenjör, MBA

Övriga uppdrag/befattningar: Styrelseordförande i Procuritas Partners VI AB och närstående bolag samt styrelseledamot i SEM AB.

Lars Granlöf

Styrelseledamot sedan 2016. Ordförande i revisionsutskottet.

Utbildning: Civilekonom

Övriga uppdrag/befattningar: UPPDRAG: CFO Bonava AB. Styrelseledamot och vd Granlöf Consulting AB.

Mats Palmblad

Styrelseledamot sedan 2008

Utbildning: Civilingenjör, MBA

Övriga uppdrag/befattningar: Styrelseledamot och vd PK Partners Holding AB och PK Investments AB. Styrelseordförande Löjtnantsbacken Invest AB. Styrelseledamot Farma Investment AS.

 

Christina Widerberg Söderholm

Styrelseledamot sedan 2015. Ledamot i revisionsutskottet.

Utbildning: Fil kand. beteendevetenskap respektive socionomexamen.

 

team-olivia-Per-Jardetun-bw
team-olivia-Per-Jardetun-colored
Per Jardetun

Styrelseledamot sedan 2008. Ordförande i investeringsutskottet samt ledamot i revisionsutskottet.

Utbildning: Civilekonom

Övriga uppdrag/befattningar: Styrelseledamot Medtanken Group AB och AB Botkyrkabyggen.

 

Daniel Schuss

Styrelseledamot sedan 2019. Ledamot i ersättningsutskottet.

Utbildning: Civilingenjör och civilekonom

Övriga uppdrag/befattningar: Styrelseledamot i Procuritas Partners VI AB och närstående bolag.

Tomas Bergström

Styrelseledamot sedan 2019. Ledamot i investeringsutskottet.

Utbildning: Masterexamen i finansiell ekonomi.

Övriga uppdrag/befattningar:Vd och koncernchef i Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB. Styrelseordförande i Infrea AB, Fasticon AB och Ge-Te Media AB samt ledamot i Green Landscaping Group AB, Volta Trucks AB och Safe Life AB.