theboard_0
Om Team OliviaStyrelse

Styrelse

Gunnel Duveblad

Född 1955. Styrelsens ordförande sedan 2012. Ordförande i ersättningsutskottet samt ledamot i revisions- och investeringsutskottet.

Utbildning: Studier i systemvetenskap

Övriga uppdrag/befattningar: Styrelseordförande i HiQ International AB, Global Scanning A/S och stiftelsen Ruter Dam. Styrelseledamot i  Dustin Group AB, SWECO AB och Kindred Group plc.

 

Hans Wikse

Född 1961. Styrelseledamot sedan 2008. Ordförande i investeringsutskottet samt ledamot i revisions- och ersättningsutskottet.

Utbildning: Civilingenjör, MBA

Övriga uppdrag/befattningar: Styrelseordförande i Farma Investment AS och Procuritas Partners AB och i närstående bolag till Procuritas Partners AB. Styrelseledamot i Fidelix Holding Oy, PCI Holdco A/S (Dantherm), Cecilia Schartau AB och Neas AB.

Kristina Axén Olin

Född 1962. Styrelseledamot sedan 2012. Ledamot i ersättningsutskottet.

Utbildning: Musiklärarexamen Kungliga Musikhögskolan

Övriga uppdrag/befattningar: Styrelseordförande i Sagolekhuset Junibacken AB och Surfa Lugnt. Styrelseledamot i Solstigen AB.

 

Lars Granlöf

Född 1962. Styrelseledamot sedan 2016. Ordförande i revisionsutskottet.

Utbildning: Civilekonom

Övriga uppdrag/befattningar: CFO för Coop Sverige AB. Styrelseledamot och VD i Granlöf Consulting AB. Styrelseledamot i Labbtass 3 AB.

 

Mats Palmblad

Född 1959. Styrelseledamot sedan 2008

Utbildning: Civilingenjör, MBA

Övriga uppdrag/befattningar: Styrelseledamot och VD i PK Partners Holding AB. Styrelseordförande i Löjtnantsbacken Invest AB. Styrelseledamot i Farma Invest AS.

 

Christina Widerberg Söderholm

Född 1950. Styrelseledamot sedan 2015. Ledamot i revisionsutskottet.

Utbildning: Fil kand. beteendevetenskap respektive socionomexamen

Övriga uppdrag/befattningar: Styrelseledamot i Danderyds Sjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje Sjukhus AB.

 

team-olivia-Per-Jardetun-bw
team-olivia-Per-Jardetun-colored
Per Jardetun

Född 1963. Styrelseledamot sedan 2008. Ledamot i revisionsutskottet samt investeringsutskottet.

Utbildning: Civilekonom

Övriga uppdrag/befattningar: Vd Lorab AB och styrelseledamot i Botkyrkabyggen AB.