Vår verksamhet i Sverige

I Sverige erbjuder Team Olivia omsorgstjänster inom Personlig assistans, Individ & familjeomsorg inklusive LSS-boenden och skolor med särskilt stöd samt Hemomsorg. Sverige är Team Olivias största marknad och vi är en av de största aktörerna inom personlig assistans.

Vår verksamhet i Norge

I Norge är Team Olivia en ledande aktör inom ungdomsomsorg, så kallad barnevern, och inom brukarstyrd personlig assistans (BPA). Vi erbjuder även omsorgstjänster för vuxna.

Vår verksamhet i Danmark

Vår verksamhet i Danmark erbjuder personlig assistans genom sjukvård och social omsorg till barn och vuxna. Vi erbjuder även grupp- och omsorgsboenden integrerat med skola och dagbehandling för barn och ungdomar med särskilda behov.