Vår verksamhet i Sverige

I Sverige erbjuder Team Olivia omsorgstjänster inom Personlig assistans, Individ & familjeomsorg inklusive LSS-boenden och skolor med särskilt stöd samt Hemtjänst. Sverige är Team Olivias största marknad och vi är en av de största aktörerna inom personlig assistans.

Vår verksamhet i Norge

I Norge är Team Olivia en ledande aktör inom ungdomsomsorg, så kallad barnevern, och inom brukarstyrd personlig assistans (BPA) på den växande norska marknaden.

Vår verksamhet i Danmark

Vår verksamhet i Danmark erbjuder främst personlig assistans genom sjukvård och social omsorg till barn och vuxna. En del av vår verksamhet erbjuder stöd för att integrera barn och ungdomar med sociala problem i samhället genom behandlings-, omsorgs- och skolverksamhet integrerat med boende.