Vår verksamhetVår verksamhet i Norge

Vår verksamhet i Norge

Team Olivia är en ledande aktör inom ungdomsomsorg, så kallad barnevern, och inom brukarstyrd personlig assistans (BPA) på den växande norska marknaden.

Personlig assistans

Team Olivia är en av de ledande aktörerna inom personlig assistans i Norge. Vi erbjuder tjänster till personer med funktionsnedsättningar. Största delen av vår verksamhet finns inom BPA, brukarstyrd personlig assistans, men vi erbjuder också hemhjälp vid sjukdom, så kallat praktisk bistånd, stödkontakt och avlastning. Team Olivia erbjuder ett helhetskoncept och ansvarar för individens samlade behov. Våra tjänster riktar sig till både kommuner och privatpersoner.

 • AssisterMeg
  AssisterMeg

  AssisterMeg AS gir personer med funksjonshemninger skreddersydd assistanse uansett bakgrunn, funksjonsnivå, kulturtilhørighet, språk eller religiøs tilknytning. Vi har spesialisert oss innen BPA til det offentlige og til privatpersoner, men tilbyr også husmorvikar, hjemmehjelp, støttekontakt og andre sosialtjenester.

  Kontaktuppgifter:
  Knud Holms gate 3, 4005 Stavanger
 • Olivia Personlig Assistanse
  Olivia Personlig Assistanse

  Olivia Personlig Assistanse tilbyr skreddersydd brukerstyrt personlig assistanse til deg med funksjonsnedsettelser. Vi er et lite og fleksibelt selskap, med Team Olivia konsernets ressurser, kompetanse og systemer i ryggen. Hos oss møter du engasjerte medarbeidere med kompetanse og personlige erfaringer med BPA. Med nærhet og respekt for deg legger vi til rette for en assistanse som gir større mulighet til å leve det livet du ønsker.

  Kontaktuppgifter:
  Grensen 18, 0159 Oslo

Ungdomsomsorg

Den största delen av Team Olivias verksamhet i Norge är inom ungdomsomsorg, så kallad barnevern. Verksamheten består av boenden för ungdomar med särskilda behov, exempelvis familjehemsomsorg, beredskaps- och fosterhem samt boenden för ensamkommande flyktingbarn under 15 år. Vi erbjuder också boendekonceptet ”Barn i Villa” för barn mellan 6 och 13 år som är i behov av förstärkt omsorg.

 • Olivia BOenheten
  Olivia BOenheten

  BOenheten Oslo og BOenheten Bergen er institusjoner for ungdommer mellom 16-23 år, som av ulike grunner ikke kan bo hjemme eller i fosterfamilie, eller som av ulike årsaker har et institusjons brudd bak seg. Avdelingene tar imot både korttidsplassering og langtidsplassering, samt plasseringer av begge kjønn.

  Kontaktuppgifter:
  Waldemar Thranesgt. 6B, 0131 Oslo
 • Olivia Hugin
  Olivia Hugin

  Hugin er et tilbud for ungdom som plasseres på institusjon etter Lov om Barnevernstjenester. Vi retter vår virksomhet mot ungdom (gutter og jenter) i alderen 13-20 år og tilbyr langtidsplassering, korttidsplassering, akuttplassering, spesialtiltak og ettervern.

  Kontaktuppgifter:
  Sivesindhøgda 43, 2846 Bøverbru
 • Olivia Kletten
  Olivia Kletten

  Kletten Fjellgård driver barnevernsinstitusjon for unge gutter og jenter. Virksomheten retter seg først og fremst mot unge som av ulike årsaker ikke kan bo hjemme grunnet sammensatte atferdsvansker, psykiske og kognitive funksjonshemminger og omsorgssvikt i hjemmet

  Kontaktuppgifter:
  7113 Husbysjøen
 • Olivia Care
  Olivia Care

  OliviaCare AS er et supplement til tjenester innenfor barnevern, psykiatri og familiebehandling. Vi gir tilbud om behandling for barn i alle aldre. I institusjonene retter tilbudet seg til ungdom med vansker i form av omsorg eller adferd. Vi har også etablert flere omsorgssentere for EMA inntil 15 år.

  Kontaktuppgifter:
  Jernbaneveien 6A, 1400 Ski
 • Olivia Solhaugen
  Olivia Solhaugen

  Et relasjonsterapeutisk omsorgs- og behandlings tilbud til barn og unge som har opplevd alvorlige og gjentatte overgrep, nederlag og avvisninger. Vi gir barn og unge mulighet til å arbeide på egen utvikling gjennom systematisk tilrettelegging!

  Kontaktuppgifter:
  Haugenveien 45, 2720 Grindvoll
 • Vesterled
  Vesterled

  Vesterled har som hovedmål å gi barn og ungdom en god omsorgssituasjon som gir mulighet for utvikling og identitetsbygging. Videre legges det vekt på å endre atferd gjennom positiv læring og mestring. Familiehjemmene skal ha god oppdragerkompetanse basert på metodikk fra anerkjente metoder.

  Kontaktuppgifter:
  Sjøhuskleiva 7, 5503 Haugesund
 • Connexa Barnevern
  Connexa Barnevern

  Connexa Barnevern er basert i Lillestrøm, utenfor Oslo, og tillbyr fosterhjem, beredskapshjem og familiehjem i flere steder i Norge. Connexas aktiviteter er i hovedsak rettet mot barn og unge som har behov for en sikker og stabil omsorgssituasjon.

  Kontaktuppgifter:
  Torvgata 6, 3. etg, 2000 Lillestrøm