Vår verksamhetVår verksamhet i Norge

Vår verksamhet i Norge

Team Olivia är en ledande aktör inom ungdomsomsorg, så kallad barnevern, och inom brukarstyrd personlig assistans (BPA) på den växande norska marknaden. Vi erbjuder även omsorgstjänster för vuxna.

Personlig assistans

Team Olivia erbjuder assistenttjänster till personer med funktionsnedsättningar. Största delen av vår verksamhet finns inom BPA (Brukerstyrt personlig assistanse), men vi erbjuder också hemhjälp vid sjukdom, så kallat praktisk bistånd samt stödkontakt och avlastning. Team Olivia erbjuder ett helhetskoncept och ansvarar för individens samlade behov, från grundläggande vardagliga behov till sociala aktiviteter. Våra tjänster riktar sig till både kommuner och privatpersoner.

Se bolag inom Personlig assistans

Omsorg

Den största delen av Team Olivias verksamhet i Norge bedrivs inom ungdomsomsorg, så kallad barnevern. Verksamheten erbjuder boenden för ungdomar i behov av vård och omsorg, ofta i gränslandet mellan barnomsorg och psykiatri. Inom ungdomsomsorg finns behandlingsboenden motsvarande HVB för ungdomar och familjehem som erbjuder ett alternativt boende hos en fosterfamilj, både akut och under längre perioder. Vi erbjuder också boendekonceptet ”Barn i Villa” för barn mellan 6 och 13 år som är i behov av förstärkt omsorg. Team Olivia erbjuder även omsorgsboenden till vuxna med funktionsnedsättning, helse- och omsorgstjenester (HO).

Se bolag inom barnevern

Se bolag inom hälso- och omsorgstjänster