theboard_0
Om Team OliviaÄgande

Ägande

Sedan 2008 är riskkapitalbolaget Procuritas majoritetsägare i Team Olivia och äger 63 procent via sina fonder.

Grundarna Karsten och Åsa Inde äger 5 procent genom bolaget Avacado, Byggmästare Anders J Ahlström äger 11 procent, PK Investment äger 9 procent och resterande 12 procent ägs främst av medlemmar i styrelsen och ledningen.