theboard_0
Om Team OliviaÄgande

Ägande

Sedan 2008 är riskkapitalbolaget Procuritas majoritetsägare i Team Olivia och äger 62 procent via sina fonder.

Grundarna Karsten och Åsa Inde äger 21 procent genom bolaget Avacado, PK Investment äger 9 procent och resterande 8 procent ägs främst av medlemmar i styrelsen och ledningen.