theboard_0
Om Team OliviaÄgande

Ägande

Sedan 2008 är riskkapitalbolaget Procuritas majoritetsägare i Team Olivia och äger 64,78 procent via sina fonder.

Byggmästare Anders J Ahlström samt PK Investment äger 16,15 procent respektive 9,4 procent och resterande ägs främst av medlemmar i styrelsen och ledningen.