theboard_0
Om Team OliviaÄgande

Ägande

Sedan 2008 är riskkapitalbolaget Procuritas majoritetsägare i Team Olivia och äger 64,42 procent via sina fonder.

Grundarna Karsten och Åsa Inde äger 2,4 procent genom bolaget Avacado, Byggmästare Anders J Ahlström samt PK Investment äger 12,0 procent respektive 9,4 procent och resterande ägs främst av medlemmar i styrelsen och ledningen.