Vår verksamhetVår verksamhet i Sverige

Vår verksamhet i Sverige

Team Olivia har en stark position på den svenska marknaden inom både personlig assistans och individ- och familjeomsorgstjänster samt LSS-boenden. I Sverige erbjuder Team Olivia även hemomsorg.

Personlig assistans

Inom personlig assistans erbjuder vi vård, omsorg och service till personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning som bor kvar hemma. Assistansen syftar till att individen ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt och innefattar allt från grundläggande behov för att klara vardagen till socialt umgänge och aktiviteter. Omsorgsbehoven kan vara av en mer komplex karaktär och även innehålla vårdande insatser eller rehabilitering.

Vi vill skapa en värdefull och intressant vardag för våra kunder där också en god personkemi skapar förutsättningar för en ömsesidig trivsel. Därför är det viktigt att kundens individuella situation, förutsättningar och önskemål utgör grunden för assistentens arbetsuppgifter. Delaktighet och inflytande är centralt inom Team Olivia och vi lägger stor vikt vid att hitta rätt assistenter.

Se bolag inom Personlig assistans

Individ & familj samt LSS-boenden

Inom Individ & familj ingår flera olika typer av verksamheter som omsorgsboende enligt LSS, HVB och behandling samt skolor med särskilt stöd. Gemensamt är att vi hjälper människor som på olika sätt befinner sig i utsatta situationer.

HVB OCH BEHANDLING

Våra behandlingshem består i huvudsak av HVB med SoL-tillstånd främst med inriktning gentemot personer med drog- och alkoholberoende och olika former av samsjuklighet, inom ramen för psykisk ohälsa. Vi har även HVB samt jour- och familjehem.

Se bolag inom HVB vuxna

Se bolag inom HVB unga

LSS-BOENDEN

Våra omsorgsboenden är inriktade mot LSS och ibland även SoL, för individer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar som behöver stöd i vardagen. Team Olivia erbjuder specialiserade boenden där placering baseras på ålder, kön, grad av omsorgsbehov och liknande faktorer. Boendet kan vara utformat på olika sätt. Det kan vara en gruppbostad bestående av de boendes egna lägenheter och gemensamhetsutrymmen med personal tillgänglig dygnet runt eller som en servicebostad – en lösning som ligger mellan ett självständigt boende i egen lägenhet och en lägenhet i gruppbostad.

Se bolag inom LSS vuxna

Se bolag inom LSS barn och unga

Hemomsorg

Våra bolag inom hemomsorg bistår med omsorg, service och ledsagningstjänster till exempelvis äldre och personer med funktionsnedsättning. Våra medarbetares insatser gör att personer med särskilda behov kan behålla en god livskvalitet i vardagen även om de bor kvar hemma.

Insatserna utformas pedagogiskt och anpassas individuellt utifrån kundens behov och förmågor, för en kvalitativ och trygg omsorg som utgår från personens hem. Individen får stöd med vardagliga sysslor och hushållsnära tjänster med RUT-avdrag samt att ta sig till och från olika aktiviteter. Målet är att individen ska kunna bo kvar hemma och samtidigt upprätthålla en god livskvalitet i vardagen. Vi erbjuder även avlösning för personer som vårdar en anhörig som är sjuk eller har en funktionsnedsättning. Våra kunders privata hem är ofta våra medarbetares arbetsplats och värdet av vår tjänst uppstår i mötet med våra kunder.

Se bolag inom Hemomsorg