Vår verksamhetVår verksamhet i Sverige

Vår verksamhet i Sverige

Team Olivia har en stark position på den svenska marknaden inom personlig assistans.

Personlig assistans

Inom personlig assistans erbjuder vi vård, omsorg och service till personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning som bor kvar hemma. Assistansen syftar till att individen ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt och innefattar allt från grundläggande behov för att klara vardagen till socialt umgänge och aktiviteter. Omsorgsbehoven kan vara av en mer komplex karaktär och även innehålla vårdande insatser eller rehabilitering.

Vi vill skapa en värdefull och intressant vardag för våra kunder där också en god personkemi skapar förutsättningar för en ömsesidig trivsel. Därför är det viktigt att kundens individuella situation, förutsättningar och önskemål utgör grunden för assistentens arbetsuppgifter. Delaktighet och inflytande är centralt inom Team Olivia och vi lägger stor vikt vid att hitta rätt assistenter.

Se bolag inom Personlig assistans