Vår verksamhetVår verksamhet i Sverige

Vår verksamhet i Sverige

I Sverige erbjuder Team Olivia omsorgstjänster inom Personlig assistans, Individ & familj inklusive LSS-boenden och Hemtjänst. Sverige är Team Olivias största marknad och vi är en av de största aktörerna inom personlig assistans.

Personlig assistans

Inom personlig assistans erbjuder vi vård, omsorg och service till personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Vi arbetar för att våra kunder ska bo kvar hemma och leva ett så självständigt liv som möjligt. Våra personliga assistenter hjälper till med allt det som kunden själv skulle ha gjort under andra omständigheter.

Vi vill skapa en värdefull och intressant vardag för våra kunder där också en god personkemi skapar förutsättningar för en ömsesidig trivsel. Därför är det viktigt att kundens individuella situation, förutsättningar och önskemål utgör grunden för assistentens arbetsuppgifter. Delaktighet och inflytande är centralt inom Team Olivia och vi lägger stor vikt vid att hitta rätt assistent.

Se bolag inom Personlig assistans

Individ och familj inklusive LSS-boenden

Inom Individ & familj ingår flera olika typer av verksamheter som omsorgsboende enligt LSS, HVB och behandling samt skolor med särskilt stöd. Gemensamt är att vi hjälper människor som på olika sätt befinner sig i utsatta situationer.

HVB och behandling

Våra behandlingshem består i huvudsak av HVB med SoL- tillstånd främst med inriktning gentemot personer med drog- och alkoholberoende och olika former av samsjuklighet, inom ramen för psykisk ohälsa. Vi har även HVB för ensamkommande flyktingbarn samt jour- och familjehem.

Se bolag inom Individ & familj

LSS-boenden

Våra omsorgsboenden är inriktade mot LSS och ibland även SoL, för individer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar som behöver stöd i vardagen. Team Olivia erbjuder specialiserade boenden där placering baseras på ålder, kön, grad av omsorgsbehov och liknande faktorer. Boendet kan vara utformat på olika sätt. Det kan vara en gruppbostad bestående av de boendens egna lägenheter och gemensamhetsutrymmen med personal tillgänglig dygnet runt eller som en servicebostad – en lösning som ligger mellan ett självständigt boende i egen lägenhet och en lägenhet i gruppbostad.

Se bolag inom LSS & demensboende

Skolor med särskilt stöd

Skolorna drivs på grundskole- och gymnasienivå och möter barn med särskilda behov. Samtliga av våra verksamheter präglas av närhet och tillgänglighet i en utvecklande miljö där den enskilde individen står i fokus.

Se bolag inom skola

Samverkanskedjor

Team Olivia erbjuder även heltäckande och behovsanpassade samverkanskedjor. Vårdkedjan består av ett flertal specialiserade HVB och familjehem och erbjuder en sammanhållen vårdkedja för behandling av personer med olika typer av missbruk.

Läs mer om våra vårdkedjor

Hemtjänst

Våra bolag inom hemtjänst bistår med omsorg, service och ledsagningstjänster till exempelvis äldre och personer med funktionsnedsättning. Våra medarbetares insatser gör att personer med särskilda behov kan behålla en god livskvalitet i vardagen även om de bor kvar hemma.

Vi ger ett tryggt stöd i vardagslivet och hjälper våra kunder med sysslor som av- och påklädning, måltider, personlig hygien och hushållsnära tjänster. Vi erbjuder också ledsagning och anhörigstöd. Våra kunders privata hem är ofta våra medarbetares arbetsplats och värdet av vår tjänst uppstår i mötet med våra kunder.

Se bolag inom Hemtjänst