Om Team OliviaTeam Olivia i korthet

Team Olivia i korthet

Team Olivia är en av de största privata aktörerna på omsorgsmarknaden i Sverige, Norge och Danmark. I Team Olivia ingår drygt 50 bolag som erbjuder tjänster inom personlig assistans, omsorgsboenden, behandling, skolor med särskilt stöd och hemomsorg.

  • Team Olivia har sedan starten 2001 vuxit kraftigt, både organiskt och genom förvärv.
  • Genom drygt 40 lokala varumärken bedriver dotterbolagen verksamhet nära sina kunder.
  • Våra geografiska marknader är Sverige, Norge och Danmark. 70 procent av vår nettoomsättning kommer från Sverige.
  • I Sverige är vi en ledande aktör inom personlig assistans och omsorg samt bedriver verksamhet inom hemomsorg.
  • I Norge är vi en ledande aktör inom omsorg för barn och ungdomar. Vi erbjuder även omsorgsboenden för vuxna samt personlig assistans.
  • I Danmark erbjuder vi personlig assistans samt omsorgs- och gruppboenden kombinerat med skola och dagbehandling.
  • Team Olivia sysselsätter drygt 12 000 medarbetare vilket motsvarar nästan 7 600 heltidsanställda.