Om Team OliviaTeam Olivia i korthet

Team Olivia i korthet

Team Olivia är en av de största privata aktörerna på omsorgsmarknaden i Sverige, Norge och Danmark. I Team Olivia ingår 51 bolag som erbjuder tjänster inom personlig assistans, omsorgsboenden, behandling, skolor med särskilt stöd och hemtjänst.

  • Team Olivia har sedan starten 2001 vuxit kraftigt, både organiskt och genom förvärv.
  • Vi bedriver vår verksamhet nära våra kunder där våra 51 bolag finns etablerade under lokala varumärken.
  • Våra geografiska segment är Sverige, Norge och Danmark. 75 procent av vår nettoomsättning kommer från Sverige.
  • I Sverige är vi en ledande aktör inom personlig assistans och omsorg samt bedriver verksamhet inom hemtjänst.
  • I Norge är vi en ledande aktör inom ungdomsomsorg och personlig assistans.
  • I Danmark fokuserar vi på personlig assistans och aktiviteter inom socialt stöd.
  • Team Olivia sysselsätter drygt 11 000 medarbetare vilket motsvarar cirka 7 000 heltidsanställda.