Vår verksamhetKvalitet möjliggör hållbar tillväxt

Kvalitet möjliggör hållbar tillväxt

Kvalitet är grunden för Team Olivias verksamhet och en förutsättning för en fortsatt hållbar tillväxt. Våra medarbetare fyller en viktig roll i samhället när de möjliggör en bättre vardag för våra omsorgstagare.

En förutsättning för fortsatt hållbar tillväxt är att vårt arbete genomsyras av kvalitet. Vi är övertygade om att kvaliteten uppstår i mötet mellan människor, och vi vill göra skillnad i alla led. Team Olivias hållbarhetsarbete är strukturerat utifrån tre övergripande perspektiv; Medarbetare, Individ och Samhälle, där kvalitetsarbetet är grunden som ska genomsyra allt vi gör.

Vårt kvalitets-­ och hållbarhetsarbete syftar först och främst till att skapa mervärden för våra kunder. Vi säkerställer att lagar och förordningar följs samt synliggör, använder och utvecklar löpande det kvalitetsarbete som bedrivs i hela vår verksamhet.