Vår verksamhetKvalitet möjliggör hållbar tillväxt

Kvalitet möjliggör hållbar tillväxt

Kvalitet är grunden för Team Olivias verksamhet och en förutsättning för en fortsatt hållbar tillväxt. Våra medarbetare fyller en viktig roll i samhället när de möjliggör en bättre vardag för våra omsorgstagare.

En förutsättning för fortsatt hållbar tillväxt är att vårt arbete genomsyras av kvalitet. Vi är övertygade om att kvaliteten uppstår i mötet mellan människor, och vi vill göra skillnad i alla led. Team Olivias hållbarhetsarbete är strukturerat utifrån fyra övergripande perspektiv; Samhälle, Miljö, Individ och Medarbetare, där kvalitetsarbetet är grunden som ska genomsyra allt vi gör. Vårt fokus utgår dels utifrån de förväntningar som våra intressenter och omvärlden har på oss som privat omsorgsaktör; dels från FN:s Agenda 2030 med övergripande mål för hållbar utveckling. Vi har valt att prioritera fem av målen som bedöms vara mest relevanta utifrån vår verksamhet; mål 3 – God hälsa och välbefinnande, mål 4 – God utbildning för alla, mål 5 – Jämställdhet, mål 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt samt mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion.

Vårt kvalitets-­ och hållbarhetsarbete syftar först och främst till att skapa mervärden för våra kunder. Vi säkerställer att lagar och förordningar följs samt synliggör, använder och utvecklar löpande det kvalitetsarbete som bedrivs i hela vår verksamhet.