Om Team OliviaLedning

Ledning

Ola Klingenborg
VD och koncernchef
Markku Onnela
CFO
Ann Surtell
HR-chef
Carina Wessman
Affärsområdeschef Personlig Assistans Sverige
Maria Andersson
Affärsområdeschef Individ och familj samt LSS-boenden
Åsa Walderik
Affärsområdeschef Hemomsorg Sverige och Kvalitets/Hållbarhetschef
Claus Fibiger
Affärsområdeschef Danmark
Morten Nybakk
Affärsområdeschef Norge