Om Team OliviaLedning

Ledning

Dan Olsson

Född 1965. VD och koncernchef sedan 2015.

Utbildning: Ekonomistudier

Tidigare befattningar: VD och koncernchef för Helsa Vårdutveckling Sverige AB och CEO Unilabs SA. Tidigare även bland annat styrelseledamot i Accolab Ltd., Senior Vice President och affärsområdeschef Capio Diagnostics samt medlem i koncernledningen för Capio AB.

Övriga uppdrag/befattningar: Styrelseordförande i Purch AB och styrelseledamot i Integrated Diagnostics Holding Plc.

Markku Onnela

Född 1959. CFO sedan november 2016.

Utbildning: Civilekonom

Tidigare befattningar: CFO för Jensen education AB, CFO för Proffice AB och nordisk CFO för McDonalds.

Övriga uppdrag/befattningar: –

Åsa Walderik

Född 1965. Affärsområdeschef Hemtjänst Sverige och Kvalitets/Hållbarhetschef sedan 2017.

Utbildning: Leg sjuksköterska.

Tidigare befattningar:
Produktchef Pharmacia & Upjohn, Verksamhetschef och Regionchef Förenade Care AB, Regionchef Solhagagruppen och Regionchef Nytida.

Övriga uppdrag/befattningar: –

Stefan Lahti

Född 1965. Affärsområdeschef Individ & familj inklusive LSS-boenden Sverige sedan 2015.

Utbildning: Studier i management och studier i socialjuridik

Tidigare befattningar: VD för Misa AB, regionchef för Alvia AB, Director FAB operations för Infineon Technologies AG och olika positioner inom Ericsson-koncernen.

Övriga uppdrag/befattningar: Styrelseledamot i Attention Utbildning AB.

Carina Wessman

Född 1962. Affärsområdeschef Personlig Assistans Sverige sedan oktober 2018.

Utbildning: Marknadsekonom och MBA

Tidigare befattningar: VD för Assistansbolaget i Sverige AB, VD för Varnumhälsan samt Marknads- och försäljningschef för Alna Sverige AB och Haluxa AB.

Övriga uppdrag/befattningar: –

Morten Nybakk

Född 1974. Affärsområdeschef Norge sedan maj 2018.

Utbildning: Socionomexamen. Personalutveckling och ledning, health management samt vägledning och coachning.

Tidigare befattningar: Tillväxt- och utvecklingsdirektör för Aberia Healthcare, CEO för Tiltak for ungdom – Agder samt CEO för Tiltaksgruppe.

Övriga uppdrag/befattningar: –

Jan Wilken

Född 1968. Affärsområdeschef Danmark sedan 2014.

Utbildning: Civilekonom

Tidigare befattningar: VD för Elite Miljø A/S och operativ chef Compass Group A/S.

Övriga uppdrag/befattningar: –

Adam Nerell

Född 1977. IT-chef sedan 2015.

Utbildning: Magisterexamen i data- och systemvetenskap

Tidigare befattningar : IT-chef för Helsa Vårdutveckling Sverige AB.

Övriga uppdrag/befattningar: –

Johan Vikström

Född 1975. Förvärvsansvarig sedan 2014.

Utbildning: Magisterexamen i företagsekonomi

Tidigare befattningar: Styrelseledamot i Tiltaksgruppen AS (numera en del av Humana-koncernen). Tidigare även olika roller inom PricewaterhouseCoopers AB och förvärvsansvarig för Frösunda Omsorg AB.

Övriga uppdrag/befattningar: –