Om Team OliviaLedning

Ledning

Ola Klingenborg

VD och koncernchef sedan mars 2019.

Utbildning: Jur.kand och civilekonom

Tidigare befattningar: Nordeuropachef för Clear Channel, VD för Clear Channel Sverige, ledande befattningar inom Bonnier-koncernen och Managementkonsult på McKinsey & Co.

Övriga uppdrag/befattningar: –

Markku Onnela

CFO sedan november 2016.

Utbildning: Civilekonom

Tidigare befattningar: CFO för Jensen education AB, CFO för Proffice AB och nordisk CFO för McDonalds.

Övriga uppdrag/befattningar: –

Carina Wessman

Affärsområdeschef Personlig Assistans Sverige sedan oktober 2018.

Utbildning: Marknadsekonom och MBA

Tidigare befattningar: VD för Assistansbolaget i Sverige AB, VD för Varnumhälsan samt Marknads- och försäljningschef för Alna Sverige AB och Haluxa AB.

Övriga uppdrag/befattningar: –

Stefan Lahti

Affärsområdeschef Individ & familj inklusive LSS-boenden Sverige sedan 2015.

Utbildning: Studier i management och studier i socialjuridik

Tidigare befattningar: VD för Misa AB, regionchef för Alvia AB, Director FAB operations för Infineon Technologies AG och olika positioner inom Ericsson-koncernen.

Övriga uppdrag/befattningar: Styrelseledamot i Attention Utbildning AB.

Åsa Walderik

Affärsområdeschef Hemomsorg Sverige och Kvalitets/Hållbarhetschef sedan 2017.

Utbildning: Leg sjuksköterska

Tidigare befattningar:
Produktchef Pharmacia & Upjohn, Verksamhetschef och Regionchef Förenade Care AB, Regionchef Solhagagruppen och Regionchef Nytida.

Övriga uppdrag/befattningar: –

Morten Nybakk

Affärsområdeschef Norge sedan maj 2018.

Utbildning: Socionomexamen. Personalutveckling och ledning, health management samt vägledning och coachning.

Tidigare befattningar: Tillväxt- och utvecklingsdirektör för Aberia Healthcare, CEO för Tiltak for ungdom – Agder samt CEO för Tiltaksgruppe.

Övriga uppdrag/befattningar: –

Jan Wilken

Affärsområdeschef Danmark sedan 2014.

Utbildning: Civilekonom

Tidigare befattningar: VD för Elite Miljø A/S och operativ chef Compass Group A/S.

Övriga uppdrag/befattningar: –

Ann Surtell

HR-chef sedan april 2019.

Utbildning: Stockholms universitet

Tidigare befattningar: Koncern HR-chef RNB Retail and Brands AB, Nordisk HR-chef Forex Bank AB, HR-chef (VPC AB) Euroclear.

Övriga uppdrag/befattningar: –

Adam Nerell

IT-chef sedan 2015.

Utbildning: Magisterexamen i data- och systemvetenskap

Tidigare befattningar : IT-chef för Helsa Vårdutveckling Sverige AB.

Övriga uppdrag/befattningar: –