Om Team OliviaLedning

Ledning

Dan Olsson

Född 1965. VD och koncernchef sedan 2015.

Utbildning: Ekonomistudier

Tidigare befattningar: VD och koncernchef för Helsa Vårdutveckling Sverige AB och CEO Unilabs SA. Tidigare även bland annat styrelseledamot i Accolab Ltd., Senior Vice President och affärsområdeschef Capio Diagnostics samt medlem i koncernledningen för Capio AB.

Andra pågående uppdrag/befattningar: Styrelseordförande i Purch AB. Styrelseledamot i Batten AB, Integrated Diagnostics Holding Plc. och Svarta Hallar AB.

Markku Onnela

Född 1959. CFO sedan november 2016.

Utbildning: Civilekonom

Tidigare befattningar: CFO för Jensen education AB, CFO för Proffice AB och nordisk CFO för McDonalds.

Andra pågående uppdrag/befattningar: Styrelseledamot i Harrys Pubar AB.

Ulrica Björnör

Född 1966. Affärsområdeschef Personlig Assistans Sverige sedan 2016.

Utbildning: Civilekonom

Tidigare befattningar: Styrelseledamot och VD i Allianceplus AB, regionschef för Riksbyggen Ekonomisk förening, verksamhetsområdeschef för ISS Facility Services AB och VD för Consess AB.

Andra pågående uppdrag/befattningar: –

Stefan Lahti

Född 1965. Affärsområdeschef Individ & Familj inklusive LSS-boenden Sverige sedan 2015.

Utbildning: Studier i Management samt studier i socialjuridik

Tidigare befattningar: VD för Misa AB, regionchef för Alvia AB, Director FAB operations för Infineon Technologies AG och olika positioner inom Ericsson-koncernen.

Andra pågående uppdrag/befattningar: Styrelseledamot i Attention Utbildning AB.

Åsa Walderik

FÖDD 1965. Affärsområdeschef Hemtjänst Sverige och Kvalitets/Hållbarhetschef sedan 2017.

Utbildning: Leg sjuksköterska.

Tidigare befattningar:
Produktchef Pharmacia & Upjohn, Verksamhetschef och Regionchef Förenade Care AB, Regionchef Solhagagruppen och Regionchef Nytida.

Andra pågående uppdrag/befattningar: –

Kjetil Ørbeck

Född 1963. Affärsområdeschef Norge sedan 2015.

Utbildning: Civilekonom

Tidigare befattningar: VD Frambu, NKI AS och The Performance Group AS.

Andra pågående uppdrag/befattningar: Styrelseordförande och VD Zello AS. Styrelseledamot Cretalux AS.

Jan Wilken

Född 1968. Affärsområdeschef Danmark sedan 2014.

Utbildning: Civilekonom

Tidigare befattningar: VD för Elite Miljø A/S och operativ chef Compass Group A/S.

Andra pågående uppdrag/befattningar: –

Adam Nerell

Född 1977. IT-chef sedan 2015.

Utbildning: Magisterexamen i data- och systemvetenskap

Tidigare befattningar : IT-chef för Neron HSU AB.

Andra pågående uppdrag/befattningar: –

Anette Gunnerblad

Född 1972. HR-chef sedan 2017.

Utbildning: Kandidatexamen i personal, arbete och organisation

Tidigare uppdrag/befattningar: Tidigare bland annat HR-chef och försäljningschef för Synsam Drifts AB.

Andra pågående uppdrag/befattningar: –

Johan Vikström

Född 1975. Förvärvsansvarig sedan 2014.

Utbildning: Magisterexamen i företagsekonomi

Tidigare befattningar: Styrelseledamot i Tiltaksgruppen AS (numera en del av Humana-koncernen). Tidigare även olika roller inom PricewaterhouseCoopers AB och förvärvsansvarig för Frösunda AB.

Andra pågående uppdrag/befattningar: –

Carolina Haglund Strömlid

Född 1972. Kommunikationsansvarig sedan 2016 (konsult).

Utbildning: Civilekonom

Tidigare befattningar: IR-chef för Com Hem Holding AB, Kommunikations- och IR-chef för PA Resources AB samt senior rådgivare IR och PR inom Intellecta Corporate AB.

Andra pågående uppdrag/befattningar: Styrelseledamot och VD i Haglund & Strömlid AB.