Om Team OliviaLedning

Ledning

Ola Klingenborg
VD och koncernchef
Nina Grönberg
CFO
Mats Johannesson
Affärsområdeschef Personlig Assistans Sverige
Maria Andersson
Affärsområdeschef Individ och familj och LSS-boenden samt Hemomsorg
Åsa Walderik
Kvalitet och Hållbarhetschef
Morten Nybakk
Affärsområdeschef Norge
Maria Fagerspang
Affärsområdeschef Danmark