Om Team OliviaVår historia

Vår historia

Team Olivia startades 2001 av Karsten och Åsa Inde, med visionen att ge människor ett rikt och utvecklande liv, oavsett funktionsnedsättning eller annan utsatt situation. Genom åren har vi växt både organiskt och genom att förvärva bolag som kompletterar vår verksamhet. Team Olivia är idag ett av de större privata vård- och omsorgsbolagen i Norden, med tyngdpunkt inom personlig assistans.

2001

Team Olivia startas av Karsten och Åsa Inde, initialt som bemanningsbolag under namnet Olivia Bemanning & Utveckling. Efter hand utvecklas verksamheten runt hörnstenarna personlig assistans, omsorg, rehabilitering och äldreomsorg.

2002

Olivia Personlig Assistans startas upp i Norrköping och Linköping.

2005

Olivia Hemtjänst startar upp verksamhet i Stockholm.

2008

Riskkapitalbolaget Procuritas förvärvar 60 procent av aktierna i Team Olivia. Med Procuritas som majoritetsägare intensifieras Team Olivias tillväxtresa. Samma år förvärvas Nordström Assistans och tre hemtjänstbolag.

2009

De två bolagen Assistansbolaget i Örebro och Inre Kraft i Boden förvärvas, båda inom personlig assistans.

2010

Omsorgsverksamheterna Viljan Asperger Centrum och Viljan friskola i Ramnäs förvärvas. Olivia Rehabilitering startas i Danderyd. Olivia Omsorg startar fyra boenden inom LSS och HVB.

2011

Koncernen byter namn till Team Olivia AB. Under året förvärvas tre bolag inom personlig assistans; Rehabassistans i Sverige, Assistanslotsen samt Assistansservice i Östergötland. Inom omsorg förvärvas Kungsängen i Nora. Fem LSS-boenden samt två HVB-boenden för ensamkommande barn startas upp.

2012

Team Olivia tar steget in i Danmark genom att förvärva HandicapHjaelp. I Sverige förvärvas två bolag inom omsorg; Sävik Behandlingshem i Säter och LSS-boendet Klaragården AB i Väderstad samt hemtjänstbolaget CJs ledsagarservice i Stockholm.

2013

Totalt sju bolag förvärvas i Sverige. Två inom personlig assistans; Aktiv Assistans i Norr i Umeå och RTFL i Skärholmen. Tre inom omsorg (LSS/HVB); Bills Bo & Utbildningsgård i Skärplinge, Tallkullen i Katrineholm och CVO med Kajan Friskola i Uppsala. Därtill förvärvas Magitaskolan i Stockholm.

2014

Tolv förvärv genomförs. Team Olivia etablerar sig i Norge inom personlig assistans och ungdomsomsorg genom förvärven av AssisterMeg i Bergen och Oslo respektive BOenheten i Oslo och Olivia Norge i Ski. I Sverige förvärvas nio bolag varav tre inom personlig assistans, fem inom omsorg samt hemtjänstbolaget Hemservice i Halland.

2015

Team Olivia stärker sin position ytterligare i Sverige och Norge genom sex förvärv. I Sverige förvärvas AAT i Sverige inom personlig assistans. Inom omsorg förvärvas Pär Sonesson i Stockholm, Ambass i Norrköping och Säviq Kvinnobehandling i Borlänge samt hemtjänstbolaget Orrens Vård & Omsorg i Nacka. I Norge förvärvas de två omsorgsbolagen Vesterled och Solhaugen Miljøhjem.

2016

Team Olivia stärker sin position i Danmark genom förvärvet av Focus People med verksamhet inom personlig assistans på Jylland och Fyn. I Norge förvärvas omsorgsbolagen Hugin Barnevernstiltak, Kletten Fjellgård och Connexa Barnevern. I Sverige förvärvas Nudax Rehab, Solviken, Backebo, MTG Omsorg och Annas Assistans tillsammans med dotterbolaget Assistansliv.

2017

Team Olivia förvärvar LSS-boendet Villa Björkudden utanför Örebro i Sverige med inriktning mot Asperger. Team Olivia renodlar skolverksamheten mot skola kombinerat med omsorgsboenden och säljer Magitaskolan och Kajan Friskola. I Danmark förvärvas Søbæksskolen och Opholds- og Bostederne Søbæk som erbjuder omsorgs- och gruppboenden kombinerat med skola och dagbehandling.

2018

Team Olivia förvärvar OP Assistans med verksamhet i Ockelbo, Sandviken och Gävle. Olivia Hemtjänst övertar Camillas Hemtjänst och Service i Upplands Väsby AB och stärker närvaron i Stockholmsregionen. Inom LSS förvärvas Omsorg Norr med LSS-boendena Rökebo och Alborga utanför Sandviken respektive Gävle.

2019

Olivia Hemomsorg tar över driften av Vionords verksamheter och expanderar därmed till Nyköping, Katrineholm och Strängnäs. Team Olivia utser Ola Klingenborg till ny VD och koncernchef.

2020

Team Olivia förvärvar HVB-bolaget Caremore Vård & Behandling ochHagabergs gård i Fläckebo AB. Olivia Hemomsorg tar över hemtjänstverksamhet i Nacka och Sigtuna. Affärsområde Omsorg öppnar fem LSS-boenden, 1 stödboende och ett HVB-hem. Maria Andersson tillträder som ny affärsområdeschef för Omsorg och Claus Fibiger som ny affärsområdeschef för Danmark.

2021

Affärsområde Omsorg i Sverige öppnade fem nya LSS-boenden och ett HVB-ungdomsboende. Affärsområdet tog även över driften av sex gruppbostäder och två servicebostäder i centrala Stockholm.

2022

Maria Fagerspang tillträder som ny affärsområdeschef för Danmark. Team Olivia förvärvar hemomsorgsbolaget  Omsorg Sjælland ApS i Danmark med verksamhet i bl.a. Köpenhamn och Helsingör. Nina Grönberg tillträder som ny CFO och Daniel Stigberg tillträder som COO för Team Olivia-koncernen.