Vår verksamhetVår verksamhet i Danmark

Vår verksamhet i Danmark

Vår verksamhet i Danmark erbjuder personlig assistans genom sjukvård och social omsorg till barn och vuxna. Vi erbjuder även grupp- och omsorgsboenden integrerat med skola och dagbehandling för barn och ungdomar med särskilda behov.

Personlig assistans och socialt stöd

Team Olivia erbjuder stöd till barn och vuxna med nedsatt fysisk eller psykisk förmåga. Vi erbjuder tjänster främst inom två former av personlig assistans – Borgerstyret personlig assistance och en helhetslösning. Vi hjälper till med det stöd som behövs för att klara av vardagen, från personlig omvårdnad i hemmet till kontakter med myndigheter. Förutom personliga assistenter erbjuder vi också kvalificerad sjukvård och social omsorg i eget hem.

Se bolag inom personlig assistans

Inom socialt stöd erbjuder Team Olivia stöd för vuxna med fysisk och psykisk funktionsnedsättning eller sociala problem. Detta inkluderar bland annat en tolv veckor lång aktivitetsbaserad kurs för att hjälpa unga vuxna som på grund av kriminalitet eller missbruk är i behov av förändring för att kunna återgå till ett normalt liv.

Läs mer om våra initiativ inom socialt stöd

Omsorgsboenden med skola och dagbehandling

Team Olivia erbjuder grupp- och omsorgsboenden kombinerat med skola och dagbehandling för barn och ungdomar med psykosocial problematik mot bakgrund av olika diagnoser som exempelvis autism, Aspergers syndrom och ADHD eller traumatiska uppväxtförhållanden eller andra typer av uppmärksamhetsstörningar.

Se bolag inom boenden med skola och dagbehandling