Om Team OliviaMedlem i Vårdföretagarna

Medlem i Vårdföretagarna

Team Olivia är medlem i Vårdföretagarna. Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och branschorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftsform.

Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället.

Föreningen har cirka 2 000 medlemsföretag med 105 000 årsanställda. Vårdföretagarna ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Kollektivavtal

Team Olivia har kollektivavtal och kollektivavtalade försäkringar för våra medarbetare genom Vårdföretagarna.

Etiska riktlinjer, transparens och öppenhet

Team Olivia följer Vårdföretagarnas etiska riktlinjer och krav på kvalitetsledningssystem, transparens och öppenhet. Vi redovisar öppet information om kvalitet, medarbetare, ekonomi, ägare och styrelse.