Kvalitet och hållbar tillväxt

En förutsättning för hållbar tillväxt är att vårt arbete genomsyras av kvalitet. Vi är övertygade om att kvaliteten uppstår i mötet mellan människor.

Kunskap och känsla

I allt vi gör ska vi vara kunniga och professionella och vi ska möta våra kunder med empati och respekt.

21 års historia

Team Olivia grundades 2001 och är idag ett av de större privata vård- och omsorgsbolagen i Norden.