• Utgångspunkten för vår verksamhet är att omsorgsbesluten ska tas nära individen utifrån kunskap om deras behov och situation.

  • Team Olivia kombinerar det lilla företagets flexibilitet, närheten till omsorgstagarna och det lokala entreprenörskapet med den stora organisationens resurser, nätverk och uthållighet.

Team Olivia

Team Olivia är en av de största privata aktörerna som erbjuder omsorgstjänster i Sverige, Norge och Danmark. Verksamheten bedrivs nära våra kunder där våra bolag finns etablerade under lokala varumärken på drygt 200 verksamhetsställen. Tillsammans är vi drygt 12 000 medarbetare som strävar efter att ge människor ett rikt och utvecklande liv, utifrån sina behov.

Vår verksamhet

Sverige

I Sverige erbjuder Team Olivia omsorgstjänster inom Personlig assistans, Individ & familj inklusive LSS-boenden och skolor med särskilt stöd samt Hemomsorg. Sverige är Team Olivias största marknad och vi är en av de största aktörerna inom personlig assistans.

Norge

I Norge erbjuder vi tjänster inom ungdomsomsorg, så kallad barnevern. Främst olika typer av boenden och familjehem för ungdomar med särskilda behov som också kan innefatta behandling. Vi erbjuder även omsorgstjänster för vuxna. Team Olivia är också en ledande aktör inom brukarstyrd personlig assistans (BPA).

Danmark

Vår verksamhet i Danmark erbjuder personlig assistans genom sjukvård och social omsorg till barn och vuxna. Vi erbjuder även grupp- och omsorgsboenden integrerat med skola och dagbehandling för barn och ungdomar med särskilda behov.

Samverkande vårdkedjor skapar trygghet

Team Olivia erbjuder kommuner och landsting heltäckande och behovsanpassade vårdkedjor som består av ett flertal specialiserade HVB- och jour/familjehem som vänder sig till såväl vuxna som ungdomar och barn.

Pressmeddelanden