• Utgångspunkten för vår verksamhet är att omsorgsbesluten ska tas nära individen utifrån kunskap om deras behov och situation.

  • Våra ledord är kunskap och känsla. I allt vi gör ska vi vara kunniga och professionella. Vi ska också möta våra kunder med empati och respekt.

  • Team Olivia kombinerar det lilla företagets flexibilitet, närheten till omsorgstagarna och det lokala entreprenörskapet med den stora organisationens resurser, nätverk och uthållighet.

  • Genom att växa och samtidigt utveckla kvaliteten i våra tjänster strävar vi efter att erbjuda fler människor möjligheten till ett rikt och utvecklande liv.

lager-10

Team Olivia

Team Olivia är en av de största privata aktörerna som erbjuder omsorgstjänster i Sverige, Norge och Danmark. Verksamheten bedrivs nära våra kunder där våra 51 bolag finns etablerade under lokala varumärken på drygt 200 verksamhetsställen. Tillsammans är vi drygt    11 000 medarbetare som strävar efter att ge människor ett rikt och utvecklande liv, utifrån sina behov.

Sverige

I Sverige erbjuder Team Olivia omsorgstjänster inom Personlig assistans, Individ & familjeomsorg inklusive LSS-boenden och skolor med särskilt stöd samt Hemtjänst. Sverige är Team Olivias största marknad och vi är en av de största aktörerna inom personlig assistans.

Norge

I Norge erbjuder vi tjänster inom ungdomsomsorg, så kallad barnevern. Främst olika typer av boenden och familjehem för ungdomar med särskilda behov som också kan innefatta behandling. Vi tillhandahåller också tjänster inom brukarstyrd personlig assistans (BPA).

Danmark

Vår verksamhet i Danmark erbjuder främst personlig assistans genom sjukvård och social omsorg till barn och vuxna. En mindre del av verksamheten erbjuder stöd för att integrera unga vuxna med sociala problem i samhället genom utbildning och arbete.

Samverkande vårdkedjor skapar trygghet

Team Olivia erbjuder kommuner och landsting heltäckande och behovsanpassade vårdkedjor som består av ett flertal specialiserade HVB- och jour/familjehem som vänder sig till såväl vuxna som ungdomar och barn.

Pressmeddelanden