• Utgångspunkten för vår verksamhet är att omsorgsbesluten ska tas nära individen utifrån kunskap om deras behov och situation.

  • Team Olivia kombinerar det lilla företagets flexibilitet, närheten till omsorgstagarna och det lokala entreprenörskapet med den stora organisationens resurser, nätverk och uthållighet.

Team Olivia

Team Olivia är en av de största privata aktörerna som erbjuder omsorgstjänster i Sverige, Norge och Danmark. Verksamheten bedrivs nära våra kunder där våra bolag finns etablerade under lokala varumärken på ett hundratal verksamhetsställen. Tillsammans är vi omkring 10 000 medarbetare som strävar efter att ge människor ett rikt och utvecklande liv, utifrån sina behov.

Vår verksamhet

Sverige

I Sverige är Team Olivia en av de största aktörerna inom personlig assistans. Team Olivias styrka ligger i att kombinera det lilla företagets flexibilitet, lokalt entreprenörskap, engagerade medarbetare och närhet med den stora organisationens resurser, nätverk och finansiella kapacitet.

Norge

I Norge erbjuder vi tjänster inom ungdomsomsorg, så kallad barnevern. Främst olika typer av boenden och familjehem för ungdomar med särskilda behov som också kan innefatta behandling. Vi erbjuder även omsorgstjänster för vuxna. Team Olivia är också en ledande aktör inom brukarstyrd personlig assistans (BPA).

Danmark

Vår verksamhet i Danmark erbjuder personlig assistans genom sjukvård och social omsorg till barn och vuxna. Vi erbjuder även grupp- och omsorgsboenden integrerat med skola och dagbehandling för barn och ungdomar med särskilda behov.

Värdefull och intressant vardag

Vi vill skapa en värdefull och intressant vardag för våra kunder där också en god personkemi skapar förutsättningar för en ömsesidig trivsel. Därför är det viktigt att kundens individuella situation, förutsättningar och önskemål står i fokus. Vi lägger stor vikt vid delaktighet och inflytande inom Team Olivia.

Pressmeddelanden