PressPressmeddelandenActive Omsorg öppnar nytt stödboende i Johannelund, Linköping

Active Omsorg öppnar nytt stödboende i Johannelund, Linköping

Active Omsorg, som är en del av Team Olivia, öppnar stödboende i Johannelund i Linköpings kommun. Boendet är färdigställt för inflyttning i februari 2020. 

Stödboendet ligger i ett lugnt bostadsområde med ca 20 minuters gångväg till centrala Linköping. Boendet består av 15 lägenheter, samtliga belägna runt en gemensam innergård med personallägenhet i direkt anslutning till de 15 lägenheterna. Stödboendet vänder sig till ungdomar mellan 16 och 20 år med varierande psykosocial problematik. Fokus ligger på att ge ett individanpassat stöd till ungdomarna med stort fokus på daglig struktur och sysselsättning.

 – Det är med stor glädje vi nu öppnar ett stödboende för ungdomar inom Active Omsorg, där målet för ungdomarna är att få ett fungerande självständigt liv. Vår styrka är flexibiliteten och möjligheten att erbjuda en vårdkedja, där varje steg är förutsägbart. Stödboendet stärker vårt breda tjänsteutbud för barn, ungdomar och vuxna i Active Omsorg, säger Mårten Bjurströmer, Vd för Active Omsorg.

 – Det är bra och viktigt att Active Omsorg öppnar ytterligare ett stödboende, där ungdomar kan gå vidare från en HVB-verksamhet till ett stödboende, för att på så sätt bli mer självständiga och göra sitt återtåg in i samhällslivet, kommenterar Stefan Lahti, Affärsområdeschef Individ och familj samt LSS-boenden. 

Active Omsorg har bedrivit verksamhet inom Socialtjänstlagen (SoL) i Linköping sedan 2001 och erbjuder idag HVB-verksamhet, öppenvård och stödboende.
 

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Mårten Bjurström, Vd Active Omsorg, +46 70 759 60 55, marten.bjurstromer@activeomsorg.se

Stefan Lahti, Team Olivia, Affärsområdeschef/Omsorg, +46 73 316 03 63, stefan.lahti@teamolivia.se

Läs mer på www.activeomsorg.se och se vårt övriga utbud av tjänster på www.teamolivia.se
 

KORT OM TEAM OLIVIA
Team Olivia är ett ledande nordiskt omsorgsföretag med tjänster inom bland annat personlig assistans, individ- och familjeomsorg och hemomsorg. Vi finns nära våra kunder på över 200 platser i Sverige, Norge och Danmark. Våra cirka 13 000 medarbetare arbetar för att göra varje enskilt liv rikare och mer värdigt, varje dag.
Läs mer på www.teamoliviagroup.se