PressPressmeddelandenCVO, Center för vård och omsorg, öppnar ny gruppbostad i Uppsala

CVO, Center för vård och omsorg, öppnar ny gruppbostad i Uppsala

CVO, som är en del av Team Olivia, öppnar en ny gruppbostad i Uppsala med inflyttning i november 2018. Med det nya boendet utökar Team Olivia sin verksamhet inom specialiserade omsorgsboenden enligt LSS.

CVO har beviljats tillstånd av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) att öppna en nyproducerad gruppbostad med särskild service enligt LSS. Boendet vänder sig till vuxna med funktionsnedsättning, autism samt neuropsykiatriska tilläggsdiagnoser och är beläget i Almungeberg i Uppsala kommun, cirka 45 minuter från Stockholm och med nära kommunikationer till Uppsala. Det består av totalt sex modernt utformade och ljusa lägenheter samt gemensamhetsutrymmen. Samtliga ytor är tillgänglighetsanpassade för såväl fysisk som psykisk funktionsnedsättning. Boendet är färdigställt i oktober 2018 med planerad inflyttning från november 2018.

– CVO har sedan 2003 erbjudit bostäder med särskild service till vuxna med funktionsnedsättning. Vi har stor erfarenhet av att arbeta med denna målgrupp som ofta har tilläggsproblematik där struktur och dagliga rutiner är oerhört viktiga, kommenterar Caroline Ekström, VD CVO.

– Det råder brist på specialiserade omsorgsboenden i kommunerna. Då vår målsättning är att kunna erbjuda fler individer kvalitativa och individuellt anpassade boenden utifrån deras behov, ser vi fram emot att öppna vårt nya moderna boende i Uppsala med närhet till såväl natur som kultur- och nöjesliv, säger Maléne Smedberg, Affärsenhetschef för LSS och demens på Team Olivia.

CVO i Uppsala har i och med öppnandet av den nya gruppbostaden totalt fem gruppbostäder och en daglig verksamhet. Verksamheten bedrivs centralt i Uppsala och i Uppsala med omnejd.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Caroline Ekström, VD CVO, +46 73 781 85 97, caroline.ekstrom@cvo.se
Maléne Smedberg, Team Olivia, Affärsenhetschef LSS och demensboende, +46 70 665 56 71, malene.smedberg@olivia.se

KORT OM TEAM OLIVIA
Team Olivia är ett ledande omsorgsföretag med tjänster inom bland annat personlig assistans, individ- och familjeomsorg och hemomsorg. Vi finns nära våra kunder på över 200 platser i Sverige, Norge och Danmark. Våra drygt 12 000 medarbetare arbetar för att göra varje enskilt liv rikare och mer värdigt, varje dag. Läs mer på www.teamoliviagroup.se