PressPressmeddelandenKlaragården öppnar ny gruppbostad i Borås

Klaragården öppnar ny gruppbostad i Borås

Klaragården, som är en del av Team Olivia, öppnar en ny modern gruppbostad enligt LSS i Borås med inflyttning från september 2019. Den nya verksamheten är en av Team Olivias satsningar för att stödja många kommuners ökande behov av specialiserade omsorgsboenden enligt LSS.

Klaragården har beviljats tillstånd av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) att öppna en nyproducerad gruppbostad med särskild service enligt LSS 9:9. Boendet vänder sig till vuxna med funktionsnedsättning, autism, neuropsykiatriska och psykiatriska tilläggsdiagnoser och är beläget i Fristad, Borås kommun. Gruppbostaden består av totalt sex modernt utformade och ljusa lägenheter samt gemensamhetsutrymmen. Samtliga ytor är tillgänglighetsanpassade för såväl fysisk som psykisk funktionsnedsättning. Boendet är färdigställt i augusti 2019 med inflyttning från september 2019.

– Klaragården har sedan 2008 erbjudit bostäder med särskild service till vuxna med funktionsnedsättning. Vi ser fram emot att få hjälpa flera individer till en bättre vardag, på deras villkor, med stöd av en kompetent och erfaren personal. Vi har stor erfarenhet av att arbeta med denna målgrupp, som ofta har tilläggsproblematik, där struktur och dagliga rutiner är oerhört viktiga, säger Christer Löw, VD Klaragården.

– Vi är så stolta över att kunna erbjuda ytterligare sex personer kvalitativa och individuellt anpassade boenden. Det nya gruppboendet är i linje med Team Olivias satsningar på att öka andelen LSS-bostäder i egen regi, då vi har lång erfarenhet och stor kunskap inom detta område. Därigenom bidrar vi till att tillgodose kommuners ökande behov av specialiserade omsorgsboenden, kommenterar Maléne Smedberg, Affärsenhetschef LSS och demensboende.

Klaragården har i och med öppnandet av den nya gruppbostaden totalt fyra gruppbostäder. Verksamheten bedrivs i Åtvidaberg, Motala, Mjölby och i Borås.


FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Christer Löw, VD Klaragården, +46 70 483 15 62, christer@klaragarden.se

Maléne Smedberg, Team Olivia, Affärsenhetschef LSS och demensboende, +46 70 665 56 71, malene.smedberg@olivia.se


KORT OM TEAM OLIVIA
Team Olivia är ett ledande nordiskt omsorgsföretag med tjänster inom bland annat personlig assistans, individ- och familjeomsorg och hemomsorg. Vi finns nära våra kunder på över 200 platser i Sverige, Norge och Danmark. Våra cirka 13 000 medarbetare arbetar för att göra varje enskilt liv rikare och mer värdigt, varje dag.
Läs mer på www.teamoliviagroup.se