Om Team OliviaLöfte och värdegrund

Löfte och värdegrund

Som en av de större aktörerna inom vård och omsorg har vi höga förväntningar på oss. Både från de som använder våra tjänster och från oss själva. Vi vill uppfattas som ett innovativt och kompetent vård- och omsorgsbolag, som bidrar till att utveckla välfärden för våra kunder och för samhället i stort.

Team Olivias löfte

”Tillsammans ger vi människor ett bättre liv, utifrån deras behov.”

Team Olivia tillhandahåller vård och omsorg på ett professionellt sätt, till människor med funktionsnedsättning eller i annan utsatt situation. Vår ambition är att vara ett innovativt och kompetent vård- och omsorgsföretag, och ett naturligt första val – både för våra kunder och för samhället i stort.

Värdegrund

För att uppnå vårt löfte är Team Olivias värdegrund basen för vår företagskultur och vårt arbete.  Vår värdegrund handlar om människors lika värde och den är ständigt närvarande i allt vi gör:

Kunskap

I allt vi gör måste vi vara kunniga och professionella. Det säkerställer vi genom ständig kompetensutveckling.

Känsla

Våra kunder befinner sig inte sällan i underläge. Därför är det viktigt att vi i alla lägen står upp för våra omsorgstagare och bemöter dem med respekt och empati.

Drivkrafter och företagskultur

Vi tror att vård och omsorg fungerar bäst när besluten fattas nära våra omsorgstagare och kunder. Våra entreprenörer driver och utvecklar verksamheten under lokala varumärken. Det skapar en mångfald och valfrihet samt bidrar till att utveckla välfärden. På så sätt fungerar Team Olivia som ett växthus för entreprenörer inom vård och omsorg. Vi kombinerar det lilla företagets engagemang, flexibilitet och närhet med den stora organisationens resurser, nätverk och uthållighet. Företagskulturen präglas också av ett starkt fokus på entreprenörskap, decentraliserad styrning och samordning – för att utveckla och stärka vårt erbjudande. Våra medarbetare får mandat och uppmuntras till att ta ansvar samtidigt som vi strävar efter att vår gemensamma värdegrund ska genomsyra all verksamhet.