PressPressmeddelandenOlivia Omsorg har vunnit två LSS-upphandlingar

Olivia Omsorg har vunnit två LSS-upphandlingar

Olivia Omsorg AB har vunnit två LSS-upphandlingar efter bedömning av både pris och kvalitet.

Verksamhet i Nacka som omfattar nybyggnation av gruppbostad Solsidevägen med 6 platser för personer med omfattande behov av stöd och struktur i vardagen. Planerad start 1 september 2014. Kontraktstiden är på 7 år och 4 månader.

Verksamhet i Rinkeby-Kista som omfattar 6 gruppbostäder med sammanlagt 29 lägenheter och tre ytterlägenheter samt en servicebostad med gemensamhetslokal där 16 brukare bor i egna lägenheter. Totalt 45 lägenheter. Verksamheten tas över från 1 januari med en kontraktstid på 7 år.

Rinkeby-Kista var en kvalitetsupphandling och i Nacka var det både kvalitet och pris som utvärderades.