PressPressmeddelandenOlivia Omsorg vann kvalitetsanbud för ensamkommande barn och ungdomar

Olivia Omsorg vann kvalitetsanbud för ensamkommande barn och ungdomar

När ungdomar kommer till Sverige som flyktingar så har dessa ofta kommit hit på krokiga vägar efter en lång resa där man har förlorat kontakten med familj, vänner och mycket av sina ägodelar. Vi har inom Olivia Omsorg lång erfarenhet av denna resa, vad den kan ställa till med och vad som behövs när man äntligen anländer till ett boende i Sverige. Att vi får förnyat förtroende av Heby kommun är ett kvitto på detta, säger VD Marie Söderman.

Utvärdering av anbudet har skett med en utvärderingsmodell som premierar kvalitet. Varje kriterium får maximalt 10 poäng. Respektive kriterium poängsätts, viktas och sedan läggs samtliga viktade procent samman. Maximalt antal poäng är således 10 poäng. Vårt anbud fick högsta möjliga poäng och blev det antagna anbudet och det är förstås glädjande att god kvalitet lönar sig avslutar Hans Dahlgren, Affärsområdeschef Omsorg.

Kriterierna var:

  1. Introduktion till det svenska samhället
  2. Verksamhetens teori och metod för att integrera ungdomarna i det svenska samhället
  3. Verksamhetens teori och metod för att för bereda ungdomarna for? att klara sig på egna ben efter vistelsen på boendet
  4. Hur arbetar man för att ungdomarna ska ha meningsfull fritid
  5. Närhet till allmänna kommunikationer