PressPressmeddelandenOlivia Omsorg vinner kvalitetsupphandling i Vaxholm

Olivia Omsorg vinner kvalitetsupphandling i Vaxholm

Olivia Omsorg, som är en del av Team Olivia, har tecknat ett entreprenadavtal gällande driften av en LSS gruppbostad, en servicebostad och en daglig verksamhet i Vaxholms kommun, norr om Stockholm.

Upphandlingen genomfördes av Vaxholms stad och var en ren kvalitetsupphandling med fast pris där Olivia Omsorg fick högst poäng i utvärderingen av samtliga deltagande företag. Avtalet omfattar totalt 32 platser fördelat på en gruppbostad med 6 lägenheter, en servicebostad med 11 lägenheter samt en daglig verksamhet med 15 platser uppdelat på två enheter. Avtalet gäller från och med den 1 april 2019 med en initial löptid på fyra år och möjlighet till förlängning med ytterligare 2+2 år.

– Vi är både glada och stolta över att ha vunnit denna upphandling där kvalitet varit avgörande och ser det som ett bevis på att vi kan erbjuda en god och kvalitativ omsorg. Genom att etablera oss i ytterligare en kranskommun till Stockholm, stärker vi vår ställning som en utförare att räkna med, kommenterar Erika Björkholm, VD Olivia Omsorg.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Erika Björkholm, VD Olivia Omsorg, +46 707 87 18 45, erika.bjorkholm@olivia.se

Maria Stegrud, Områdeschef LSS Olivia Omsorg, +46 70 170 12 66, maria.stegrud@olivia.se

Läs mer på www.oliviaomsorg.se och se vårt övriga utbud av tjänster på www.teamolivia.se


KORT OM TEAM OLIVIA

Team Olivia är en av de största privata aktörerna på omsorgsmarknaden i Sverige, Norge och Danmark. Vi erbjuder tjänster inom personlig assistans, individ- och familjeomsorg och hemtjänst. Verksamheten bedrivs nära våra kunder där våra bolag finns etablerade under ett 50-tal lokala varumärken på drygt 200 verksamhetsställen. Tillsammans är vi cirka 12 000 medarbetare som strävar efter att ge människor ett rikt och utvecklande liv, utifrån deras behov. Läs mer på www.teamoliviagroup.se.