PressPressmeddelandenOlivia Omsorg vinner LSS-boenden i Stockholm på kvalitet

Olivia Omsorg vinner LSS-boenden i Stockholm på kvalitet

Olivia Omsorg, en del av Team Olivia, har tecknat ett entreprenadavtal gällande driften av LSS grupp- och serviceboenden på Södermalm och Reimersholme med en initial löptid på fyra år.

Södermalm stadsdelsförvaltning har genomfört en upphandling av LSS-verksamheter där Olivia Omsorg fick högsta poäng i utvärderingen av alla deltagande företag. Avtalet omfattar totalt 36 boendeplatser fördelat på Tantolundens gruppbostäder med tre verksamheter och sammanlagt 15 platser och Reimersholme servicebostäder med 21 lägenheter. Avtalet löper fyra år från och med den 1 februari 2017 med möjlighet till förlängning med ytterligare 2+2 år. Upphandlingen var en kvalitetsupphandling med fast pris utifrån definierade vårdnivåer där Olivia Omsorg fick högst poäng på de kvalitetskriterier som bedömdes.

– Vi är både glada och stolta över att ha vunnit denna upphandling i Stockholm där kvalitet varit avgörande och ser det som ett bevis på att vi kan erbjuda en god och kvalitativ omsorg. Vi ser fram emot att ansvara för driften av dessa verksamheter och ge de boende stöd och omsorg utifrån deras individuella behov, kommenterar Erika Björkholm VD Olivia Omsorg.

För mer information, vänligen kontakta:

Anna Thomsson, Områdeschef LSS Olivia Omsorg, 070-170 12 66

Erika Björkholm, VD Olivia Omsorg, 070-787 18 45