PressPressmeddelandenSamarbetet mellan Liljevalchs och omsorgsföretaget Team Olivia fortsätter nu med filmvisning av jubileumsutställningen Liljevalchs 100 år.

Samarbetet mellan Liljevalchs och omsorgsföretaget Team Olivia fortsätter nu med filmvisning av jubileumsutställningen Liljevalchs 100 år.

 Det konstruktiva samarbetet inleddes under pandemin med initiativet Kreativ paus för att lyfta de positiva effekterna som kreativt skapande har på hälsan. Initiativet innebar att alla som var intresserade fick delta genom att skapa ett verk utifrån temat hoppfullhet. Verken bedömdes av en namnkunnig jury och avslutades med en utställning i Liljevalchs skulpturhall. Nu tar Liljevalchs konsthistorien ut till Team Olivias kunder och medarbetare via en 20 minuter lång presentation av jubileumsutställningen, Liljevalchs 100 år.  

– Med denna konsthistoria i koncentrat vill vi inspirera de som inte kan komma till oss till eget skapande, säger Mårten Castenfors, chef Liljevalchs.

Vi har sett och upplevt att pandemin har fortsatt påverkan på hälsan i våra olika verksamheter.  Därför är det fantastiskt att se att kreativitet fungerar som ett verktyg till bättre välmående, säger Ola Klingenborg, koncernchef Team Olivia.

Kontakta gärna oss för mer information:

Carina Englundh, kommunikationschef Team Olivia 

carina.englundh@olivia.se

+46 70 148 69 50

www.teamoliviagroup.se

Mårten Castenfors, chef Liljevalchs konsthall

marten.castenfors@stockholm.se

+46 76 123 13 32