PressPressmeddelandenTallkullen väljer Team Olivia

Tallkullen väljer Team Olivia

Verksamhet med hög kvalitet

Tallkullen är ett hem för vård och boende som riktar sig till personer med psykiska funktionshinder. Betoningen i behandlingsarbetet är i första hand patientens psykiatriska vårdbehov. Verksamheten präglas av ett humant och öppet omhändertagande vilket är en värdegrund som passar oss i Team Olivia väl, säger Björn Zackrisson VD Team Olivia. Team Olivia bygger vidare på vår ide om en koncern av små bolag där Tallkullen blir ett värdefullt tillskott i vårt affärsområde omsorg.

Tallkullen har visat sig ha en hög kvalitet i verksamheten genom bl.a deras resultat i Skandinavisk sjukvårdsinformation.

Individuellt vårdande är fokus

En individuell vårdplan upprättas tillsammans med den boende och, om den boende vill, får gärna anhöriga delta. I vårdandet på Tallkullen blir relationen mellan den boende och personalen avgörande. Tallkullen erbjuder boendestöd och sysselsättning i olika former, både som rehabilitering och eller som rekreation i olika former. Tyngdpunkten i verksamheten innefattar social träning, matlagning, utbildning samt att delta i sysslorna på Tallkullen. Detta för att på sikt klara ett eget boende genom att vara betrodd, få gensvar och ta ansvar.

Här finns en vårdkultur som inbjuder till relation och det värdesätter vi avslutar Hans Dahlgren affärsområdeschef för omsorg i Team Olivia.