PressPressmeddelandenTeam Olivia förvärvar Ambass

Team Olivia förvärvar Ambass

Team Olivias omsorgsverksamhet växer ytterligare och välkomnar Ambass AB som har sin verksamhet inom LSS i Norrköpings och Finspångs kommun.

Ambass är en verksamhet som är anpassad för personer som behöver ett boende med hög kompetens och personaltäthet. Ambass drivs i en anda av humanism och enkelhet där strävan är att den boende ska få känna så stor hälsa som möjligt.

– Verksamheten bygger på kunskap och erfarenhet av människans behov av aktivitet för att uppnå hälsa och välbefinnande och därför passar den väl in hos Team Olivia, säger Hans Dahlgren affärsområdeschef för omsorg.

Läs mer om Ambass.