PressPressmeddelandenTeam Olivia förvärvar Annas Assistans

Team Olivia förvärvar Annas Assistans

Team Olivia har förvärvat Annas Assistans Sverige AB som bedriver personlig assistans runt om i hela Sverige. Genom förvärvet stärker Team Olivia sin geografiska närvaro och position som en av de ledande privata aktörerna på den svenska omsorgsmarknaden.

Annas Assistans har sitt säte i Stockholm och bedriver tillsammans med sitt dotterbolag Assistansliv i Sverige AB verksamhet runt om i hela Sverige, med tyngdpunkt på Stockholms- och Uppsalaregionen. Bolaget har under de senaste åren haft en god kundtillströmning och deras omsorgstjänster vänder sig till individer som är berättigade till personlig assistans enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Genom förvärvet stärker Team Olivia sin geografiska närvaro och sin position som en av de ledande privata aktörerna inom personlig assistans.

Förvärvet genomfördes den 19 oktober och innebär inga förändringar för verksamhet, ledning eller personal.

– Vi är mycket glada över att välkomna Annas Assistans till Team Olivia. Det är ett företag med ett starkt engagemang och höga ambitioner att bedriva en kundnära och kvalitativ omsorg. Förvärvet är i linje med Team Olivias strategi att ytterligare stärka vår geografiska närvaro och att gemensamt utveckla, effektivisera och stärka vårt erbjudande inom personlig assistans, kommenterar Ulrica Björnör, affärsområdeschef Personlig Assistans.

– Under flera år har vi byggt upp Annas Assistans till att bli ett av Sveriges större assistansbolag, något som vi är väldigt stolta över. På en marknad med politisk osäkerhet känner vi att Team Olivia är en trygg partner att fortsätta vår utveckling med. Vi valde ett samgående med Team Olivia då de har en lång erfarenhet och en decentraliserad syn på ledarskap i sina dotterbolag. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla vårt erbjudande och tillsammans arbeta vidare mot målsättningen att bli Sveriges bästa assistansanordnare, kommenterar Olof Lorentzon, VD Annas Assistans Sverige AB.

för mer information, vänligen kontakta

Ulrica Björnör, Team Olivia, Affärsområdeschef Personlig assistans, +46 70 258 09 90