PressPressmeddelandenTeam Olivia förvärvar Billsbo

Team Olivia förvärvar Billsbo

Billsbo är ett HVB hem med miljöterapeutisk inriktning som vänder sig tillunga kvinnor i åldrarna 16 – 22 år med missbruksproblematik. De arbetar enligt psykosocial behandlingsteori och har utvecklat ett genuspedagogiskt förhållningssätt. Här är målet att man ska klara ett eget självständigt liv utan droger eller annan destruktiv livsstrategi.

Behandlingsprogrammet sträcker sig genom 5 faser men det finns också möjlighet att göra kortare placeringar där målet är att återföra eleven till öppenvård på hemmaplan.

Billsbo AB finns i det idylliska Norduppland mellan Gävle och Uppsala.

– Billsbo är ett bolag med hög kvalitet och engagerad personal som passar bra in i vår grupp av bolag inom affärsområdet omsorg. Med förvärvet av Billsbo får Team Olivia kunskap om könsrollstänkande med ett gediget program med 5 olika faser, avslutar Hans Dahlgren affärsområdeschef Olivia omsorg.

En vetenskaplig avhandling styrker dessutom att det går bättre i livet för hästtjejer även om de kommer från socialt svaga grupper. De blir chefer och väljer självständiga yrken.

http://pure.ltu.se/portal/files/41254019/Lena_Forsberg.Komplett.pdf