PressPressmeddelandenTeam Olivia förvärvar BOenheten AS

Team Olivia förvärvar BOenheten AS

BOenheten AS startades av entreprenören Sissel Fredheim genom ett unikt koncept för individuellt anpassad uppföljning och behandling av ungdomar med sammansatta problem i åldrarna 16-23 år. Verksamheten startade i Oslo 2003 och utvidgades 2010 med en enhet i Bergen. BOenheten AS har 21 behandlingsplatser och cirka 30 anställda.

–”Med BOenheten AS får vi en plattform för vidare utveckling inom omsorgsområdet i Norge. Tillsammans med Sissel Fredheim och hennes medarbetare, har vi stora förhoppningar om att bli en ledande aktör inom barn och ungdomsvård (barnevern) i Norge och världen”, säger Karsten Inde grundare och förvärvsansvarig i Team Olivia.