PressPressmeddelandenTeam Olivia förvärvar Center för vård och omsorg (CVO)

Team Olivia förvärvar Center för vård och omsorg (CVO)

CVO är en verksamhet som driver omsorgsboenden, öppenvård, skola och utbildning. Verksamheten startades 1999 i liten skala, och har nu utvecklats till att omfatta bl a flera LSS-boenden, daglig verksamhet, boenden för ensamkommande barn och ungdomar, särskola, familjehem, öppenvård och utbildning. Verksamheten syftar till att skapa hållbara helhetslösningar för de barn, ungdomar och vuxna som vi bistår. Deras främsta styrka är att de tack vare deras breda verksamhet har möjlighet att skapa verkligt individuella lösningar.

CVO är ett bolag som erbjuder hög kvalitet och individuella lösningar och förvärvet är ett led i vår ambition att växa inom affärsområdet omsorg, säger Björn Zackrisson VD och koncernchef på Team Olivia.

CVO:s verksamheter inom LSS och ensamkommande barn passar väl in i koncernen och kommer att stärka vårt erbjudande inom omsorgområdet. Skolverksamheten med företrädesvis elever med diagnos inom autismspektrat är affärsområdets tredje skola med motsvarande inriktning. Kajan friskola erbjuder grundskola, grundsärskola, träningsskola och gymnasiesärskola. Vi tror att CVO som företag kan bidra till en fortsatt expansion i omsorgskedjan och stärkt kvalitetsutveckling inom omsorgsområdet avslutar Hans Dahlgren affärsområdeschef för omsorg.