PressPressmeddelandenTeam Olivia förvärvar ett danskt assistansbolag – HandicapHjaelp Danmark (HHDK)

Team Olivia förvärvar ett danskt assistansbolag – HandicapHjaelp Danmark (HHDK)

På Luciadagen förvärvade Team Olivia det danska bolaget HandicapHjaelp Danmark AS, som grundades 2004 med en idé om ett bättre erbjudande till funktionshindrade. Fokus har varit och är ett mera holistiskt synsätt som innebär trygghet och en stor respekt för brukarnas behov – men också respekt för assistenternas insats. HHDK har arbetat med att kvalitetssäkra sin vårdprocess och att minimera onödig administration för att brukarna ska få en god service och sina behov tillgodosedda.

Bolaget har vuxit från en omsättning på 5 miljoner DKK 2005 till 130 miljoner DKK 2011 och har nu 600 anställda som hjälper 120 personer över hela Danmark.

– Med HandicapHjaelp Danmark får vi tillgång till en ny marknad där vi kan erbjuda vårt uppskattade program med omsorg och personlig service till funktionshindrade. Vi ser också ett stort intresse från Danmark att få tillgång till den speciella kreativitet som finns inom Team Olivias alla företag” säger Karsten Inde som grundade Olivia för drygt 10 år sedan.

– Vi är mycket glada åt att få HandicapHjaelp Danmark med sin kompetenta ledargrupp, som en del i vår koncern. Bolaget står för samma grundvärderingar som Team Olivia med kunskap och kvalitet som ledord, säger Björn Zackrisson, vd och koncernchef Team Olivia.