PressPressmeddelandenTeam Olivia förvärvar LSS-boendet Villa Björkudden

Team Olivia förvärvar LSS-boendet Villa Björkudden

Villa Björkudden har valt att ansluta sig till Team Olivia. Förvärvet stärker Team Olivias verksamhet och tjänsteerbjudande inom LSS-boenden och i Örebro-regionen.

Team Olivia har förvärvat Villa Björkudden, som driver ett LSS-boende med inriktning Asperger för personer över 18 år i Gyttorp utanför Örebro. Villa Björkudden har sedan starten 2001 ägts och utvecklats av Inger Eriksson och Lena Hennerdal, som valt att trappa ner på sitt engagemang och sina insatser och därmed beslutat att ge Team Olivia förtroendet för att fortsätta driva och utveckla verksamheten och personalgruppen. Genom förvärvet breddar Team Olivia sitt erbjudande inom LSS-boenden. Samtidigt innebär förvärvet förstärkta möjligheter att vidareutveckla såväl Villa Björkuddens verksamhet som Team Olivias närliggande verksamheter och tjänsteerbjudanden. Förvärvet slutfördes den 18 maj 2017.

– Vi behövde en partner som tog över huvudansvaret för att vidareutveckla vår verksamhet. Team Olivias dotterföretag Kungsängen i Nora driver en liknande kvalitativ verksamhet, och vi fick tidigt ett stort förtroende för både deras VD Malene Smedberg och Team Olivia. Vår förhoppning är att Team Olivia kan bidra med sin samlade erfarenhet och kompetens som möjliggör en fortsatt god omsorg för våra boende, säger Inger Eriksson och Lena Hennerdal.

– Villa Björkuddens boende och dagliga verksamhet passar väldigt väl ihop med vår verksamhet inom Kungsängen i Nora. Verksamheten genomsyras starkt av det lilla företagets närhet och flexibilitet, som får goda möjligheter att blomstra under Team Olivias decentraliserade organisationsstruktur. Samtidigt ser vi att verksamheten har en utvecklingspotential tillsammans med Kungsängen i Nora och vårt affärsområde Individ & familj inklusive LSS-boenden, kommenterar Malene Smedberg, tillträdande VD för Villa Björkudden.

För mer information, vänligen kontakta

Stefan Lahti, Team Olivia, Affärsområdeschef Individ & familj inklusive LSS-boenden, +46 733 16 03 63

Kort om Team Olivia
Team Olivia är en av de största privata aktörerna på omsorgsmarknaden i Sverige, Norge och Danmark. Vi erbjuder tjänster inom personlig assistans, individ- och familjeomsorg och hemtjänst. Verksamheten bedrivs nära våra kunder under lokala varumärken. Vi finns etablerade på drygt 200 verksamhetsställen och sysselsätter cirka 11 400 medarbetare. Genom att växa och samtidigt utveckla kvaliteten i våra tjänster erbjuder vi fler individer med funktionsnedsättning, eller som befinner sig i en på annat sätt utsatt situation, möjlighet till ett rikt och utvecklande liv. Läs mer på www.teamoliviagroup.se.