PressPressmeddelandenTeam Olivia förvärvar Magitaskolan

Team Olivia förvärvar Magitaskolan

Team Olivia förvärvar Magitaskolan.

Skolan tar emot barn med funktionshinder som ADHD, Autism och Aspergers syndrom från förskoleklass t.o.m. årskurs 6 i både grundskola och särskola. Undervisningen på Magitaskolan utgår från varje elevs enskilda behov. Ett team av lärare, behandlare, specialpedagoger, psykoterapeut, och barnpsykiaterkonsult arbetar nära tillsammans. Skolan och behandlingen är integrerad.

Magitaskolan är en fin verksamhet med hög kvalitet och engagerad personal säger Björn Zackrisson VD och koncernchef på Team Olivia.

Målgruppen är barn med funktionshinder och med Magitaskolan stärker vi vår satsning inom detta område. Nu har Team Olivia verksamhet från förskola till gymnasium för denna målgrupp. Verksamheten passar väl in i affärsområdet Omsorg inom Team Olivia avslutar Hans Dahlgren affärsområdeschef för omsorgen.