PressPressmeddelandenTeam Olivia förvärvar Nudax Rehab AB

Team Olivia förvärvar Nudax Rehab AB

Team Olivia förvärvar Nudax Rehab AB som ett led i att vidareutveckla Team Olivias koncept Vårdkedjan.

Nudax Rehab AB arbetar med att hjälpa människor att leva nyktra och drogfria, av egen kraft, genom hela livet. Nudax grundades av bolagets vd Kjell Rapp år 2000, som har arbetat med missbruksproblematik i 28 år.

Team Olivias Vårdkedja syftar till att kombinera och justera olika vård- och behandlingsinsatser innehållsmässig och geografiskt över tid, allteftersom behoven hos den enskilde individen förändras. Genom Vårdkedjan erbjuder Team Olivia kommuner och landsting en heltäckande och behovsanpassad vårdkedja.

– Vi har sedan lång tid tillbaka haft ett väl fungerande samarbete med Team Olivia och Vårdkedjan. Vi ser därför att samgåendet är gynnsamt för både Nudax och våra kunder och stärker vårt samarbete ytterligare, säger Kjell Rapp, vd Nudax.

– Förvärvet av Nudax ger oss möjlighet att erbjuda en mer komplett Vårdkedja. Jag ser med spänning fram emot vad Nudax och övriga Team Olivia- företag som ingår i Vårdkedjan kan utveckla tillsammans. Förvärvet är ytterligare ett exempel på att vi tillsammans kan åstadkomma mer, och där välskötta verksamheter ser ett mervärde i att ingå i Team Olivia, kommenterar Stefan Lahti, Affärsområdeschef Omsorg i Team Olivia.