PressPressmeddelandenTeam Olivia förvärvar Pär Sonesson AB

Team Olivia förvärvar Pär Sonesson AB

Pär Sonesson AB är ett bolag som har varit verksamt sedan 1997. Företagets huvudsakliga inriktning är jour- och familjehemsverksamhet samt öppenvårdsinsatser. Team Olivia får med detta förvärv ett utmärkt komplement till vår vårdkedja inom behandling, säger Hans Dahlgren affärsområdeschef omsorg.

Pär Sonesson AB har en arbetsmodell där avståndet mellan brukaren av tjänsterna, de anställda och ledning är kortast möjligt. Detta leder till att de anställda känner en konkret möjlighet att påverka sitt arbete och sin egen vardag. Därigenom kan de erbjuda sina brukare bästa möjliga vård och omsorg.

Förutsättningarna för en väl fungerande organisation består av delaktighet och inflytande. Målstyrning, långsiktigt ledarskap, en lyhörd organisation med plats för uppmuntran och belöning är också viktiga ingredienser i den väl fungerande arbetsplatsen. Vi tror att en verksamhet som Pär Sonesson med högt engagemang och delaktighet ger kvalitet och passar därmed väl in i Team Olivia avslutar Eva Jonbacker, tf koncernchef Team Olivia.

Läs mer på: www.parsonesson.se