PressPressmeddelandenTeam Olivia förvärvar RTFL Care AB

Team Olivia förvärvar RTFL Care AB

RTFL Care startade sin verksamhet 2001. Verksamheten syftar till att hjälpa människor till ett fullvärdigt liv oavsett handikapp och förutsättningar. RTFL erbjuder både personlig assistans, ledsagning och hemtjänst. Huvudkontoret finns i Skärholmen, södra Stockholm.

Med förvärvet får Team Olivia in ett nischat omsorgsföretag som på ett unikt sätt utvecklat sina tjänster för att passa sin mångkulturella kundmålgrupp. Dessutom stödjer man många av sina kunders integration i Sverige menar Peter Berghäll, affärsområdeschef personlig assistans.

RTFL Care är ett bolag med hög kvalitet, mycket engagerad personal och en spännande ny målgrupp som passar bra in i vår grupp av bolag inom affärsområde personlig assistans säger Björn Zackrisson, VD och koncernchef på Team Olivia AB.