PressPressmeddelandenTeam Olivia förvärvar Søbæksskolen i Danmark

Team Olivia förvärvar Søbæksskolen i Danmark

Team Olivia har förvärvat Søbæksskolen ApS och Opholds- og Bostederne Søbæk ApS (Søbæk) med verksamhet inom behandling, omsorg och skola.

Søbæk har sitt säte i Holbäck på Själland, och bedriver behandlings-, omsorgs- och skolverksamhet via ett flertal verksamhetsställen på Nordvästsjälland. Verksamheterna riktar sig främst till utsatta barn och ungdomar som är i behov av ett samlat grepp och en integrerad lösning för boende, behandling och förstärkt understödd skolgång.

Förvärvet innebär inga förändringar för verksamhet, ledning eller personal.

– Vi är mycket glada över att verksamheterna och dess mångåriga företrädare Erik och Annette Filthuth nu är en del av Team Olivia. Vi ser med tillförsikt och spänning fram emot att få möjligheten att gemensamt vidareutveckla dessa fina verksamheter och den samhällsnytta de så uppenbart bidrar med gentemot ungdomar som av olika skäl behöver en ny trygg miljö, säger Jan Wilken, Affärsområdeschef Team Olivia Danmark.

– Team Olivias ledning i såväl Danmark som Sverige har gjort ett starkt intryck på oss, liksom den decentraliserade modellen med lokal bolags- och verksamhetsledning. Tillsammans med den kompetens Team Olivia-koncernen bidrar med, ser vi stora möjligheter att utveckla ett ännu bättre och bredare tjänsteerbjudande, säger Erik Filthuth, VD för både Søbæksskolen ApS och Opholds- og Bostederne Søbæk ApS.

För mer information, vänligen kontakta

Jan Wilken, Affärsområdeschef Team Olivia Danmark, +45 81 61 59 59

Dan Olsson, VD Team Olivia, +46 706 908 018


Kort om Team Olivia

Team Olivia är en av de största privata aktörerna på omsorgsmarknaden i Sverige, Norge och Danmark. Vi erbjuder tjänster inom personlig assistans, individ- och familjeomsorg och hemtjänst. Verksamheten bedrivs nära våra kunder under lokala varumärken. Vi finns etablerade på drygt 200 verksamhetsställen och sysselsätter cirka 11 400 medarbetare. Genom att växa och samtidigt utveckla kvaliteten i våra tjänster erbjuder vi fler individer med funktionsnedsättning, eller som befinner sig i en på annat sätt utsatt situation, möjlighet till ett rikt och utvecklande liv. Läs mer på www.teamoliviagroup.se.