PressPressmeddelandenTeam Olivia förvärvar Solviken och Backebo

Team Olivia förvärvar Solviken och Backebo

Team Olivia stärker sin verksamhet inom omsorg ytterligare genom att gå ihop med Solvikens HVB-hem i Målilla i Småland och Backebo Vård och Omsorg utanför Hässleholm i Skåne.

Solviken är ett HVB-hem för män och kvinnor från 25 år med psykiska och sociala svårigheter som är i behov av stöd och vårdboende. De tar även emot personer under tvångsvård.

Backebo erbjuder demensvård till personer från 40 år och uppåt. Verksamheten är specialiserad på vård och omsorg för människor med olika typer av demenssjukdomar såsom alkoholdemens, frontallobsdemens, alzheimers och demenssjukdomar med svårare beteendeproblematik.

– Jag ser en stor möjlighet att Solviken tillsammans med Team Olivia får ytterligare verktyg och resurser att vidareutveckla och förstärka våra behandlings- och omsorgsresultat, säger Jan-Olof Björkenstock, verksamhetschef på Solviken.

– I Backebo har vi gjort omfattande investeringar i bland annat vår organisationskultur och personal. Det kommer att bli spännande att arbeta vidare med våra olika idéer och initiativ inom ramen för den decentraliserade modell Team Olivia har med lokalt ägarskap och verksamhetsutveckling, säger Birthe Björkenstock, verksamhetschef på Backebo.

– Med Solviken stärker vi ytterligare vårt arbete med Vårdkedjan såväl kompetensmässigt som geografiskt. Backebo gör att vi tillför en ny nisch i Team Olivias utbud som vi tycker ska bli enormt spännande att vara med och utveckla, säger Stefan Lahti, affärsområdeschef Omsorg.