PressPressmeddelandenTeam Olivia förvärvar två bolag inom omsorgsområdet

Team Olivia förvärvar två bolag inom omsorgsområdet

Team Olivia förvärvar två bolag inom omsorgsområdet.

Vändpunkten som är ett utsluss och stödboende vilket har sin verksamhet i Borlänge. En unik verksamhet i sitt
slag som kompletterar vår vårdkedja inom behandlingsområdet.

Active Omsorg finns i Linköping och har en verksamhet med hög kvalitet inriktad på behandling av flickor och pojkar, HVB för ensamkommande, utsluss och öppenvård. Active Omsorg stärker ytterligare vår närvaro i Östergötland.

– Vi är glada och stolta att få förvärva Active Omsorg och Vändpunkten och kommer fortsätta att driva och utveckla
verksamheterna i samma goda anda som de förra ägarna gjort. Sedan lång tid har de drivit verksamheten och lagt grunden för de goda resultat man har. Det ska vi förvalta väl och få att blomstra, säger tf vdEva Jonbacker, Team Olivia.

– Active Omsorg och Vändpunkten passar väl in i Team Olivias verksamhet. På Active Omsorg och Vändpunkten bor och behandlas målgrupper som Team Olivia har stor kunskap om. I Team Olivias regi får Active Omsorg och Vändpunkten ett gott stöd för vidareutveckling och en tillhörighet inom verksamhetsområdet ”behandling”. Active

Omsorg kommer att ingå i ett nätverk där samarbete och lärande är centrala delar, avslutar Hans Dahlgren, affärsområdeschef omsorg.