PressPressmeddelandenTeam Olivia förvärvar två LSS-boenden för ungdomar

Team Olivia förvärvar två LSS-boenden för ungdomar

Team Olivia förvärvar Omsorg Norr AB med LSS-boendena Rökebo och Alborga utanför Sandviken respektive Gävle. Team Olivia utökar därmed sin boendeverksamhet för ungdomar enligt LSS med mer omfattande behov. 

Omsorg Norr AB innefattar idag två LSS-boenden riktade mot ungdomar i målgruppen 13-21 år som har omfattande behov utöver den LSS-grundande diagnosen. Verksamheten startade 2016 genom LSS-boendet Rökebo, som har fem boendeplatser och ett etablerat skolsamarbete med Sandviken kommun. I tillägg erbjuder Omsorg Norr ett nytt LSS-boende, Alborga utanför Gävle, med fem platser. Förvärvet slutfördes 3 juli 2018.

– Den verksamhet vi bedriver ställer höga krav på både engagemang och specialistkunskap. Tillsammans med vår personal har vi utvecklat en väl fungerande verksamhet i Rökebo. När vi nu tar nästa steg genom att erbjuda ytterligare ett boende, känner vi att Team Olivia kan erbjuda oss det stöd vi behöver för att kunna vidareutveckla vår verksamhet på bästa sätt, kommenterar Jonas Norlén och Ralph Walldén, grundare av Omsorg Norr AB.

– Vi välkomnar Omsorg Norrs fina verksamhet till Team Olivia. Rökebo och Alborga kompletterar våra övriga LSS-verksamheter och passar väl in i Team Olivias värderingsstyrda kultur. Vi ser goda möjligheter att vi tillsammans, utifrån målgruppens särskilda behov, kan fortsätta erbjuda och utveckla en god omsorg med kunskap och känsla, säger Stefan Lahti, Affärsområdeschef Individ & familj inklusive LSS-boenden.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Stefan Lahti, Team Olivia, Affärsområdeschef Individ & familj inklusive LSS-boenden, 

+46 733 16 03 63, stefan.lahti@teamolivia.se

KORT OM TEAM OLIVIA

Team Olivia är en av de största privata aktörerna på omsorgsmarknaden i Sverige, Norge och Danmark. Vi erbjuder tjänster inom personlig assistans, individ- och familjeomsorg och hemtjänst. Verksamheten bedrivs nära våra kunder där våra bolag finns etablerade under ett 50-tal lokala varumärken på drygt 200 verksamhetsställen. Tillsammans är vi cirka 12 000 medarbetare som strävar efter att ge människor ett rikt och utvecklande liv, utifrån deras behov. Läs mer på www.teamoliviagroup.se.