PressPressmeddelandenTeam Olivia förvärvar Vesterled

Team Olivia förvärvar Vesterled

Vesterledkoncernen bedriver familjehemsverksamhet i Haugesund (mellan Stavanger och Bergen) och Skien (sydväst om Oslo). Verksamheten har byggts upp till att idag omfatta drygt 50 placeringar, varav huvuddelen i Haugesund. Vesterled AS grundades 1995 och dotterbolaget Vesterled Telemark AS etablerades 2012 i Skien.

Vesterleds målgrupp är de lite mer komplexa familjehemsplaceringarna, som kräver mera omfattande stöd och avlastning. Vesterleds ungdomar återfinns i hela åldersspektrat 6-22 år, med diversifierad problematik/diagnos, t.ex. rus och multihandikapp.

Förvärvet av Vesterled sätter Team Olivia på kartan i två nya städer i Norge.

Läs mer om Vesterled på www.vesterled.org.