PressPressmeddelandenTeam Olivia har förvärvat Klaragården

Team Olivia har förvärvat Klaragården

Team Olivia har förvärvat Klaragården i utkanten av Väderstad.

Klaragården erbjuder ett boende i egna lägenheter med daglig verksamhet i en välstrukturerad, trygg, lantlig miljö.?Boendet vänder sig till personer med behov av stöd enligt LSS.