PressPressmeddelandenTeam Olivia har förvärvat Sävik Behandlingshem

Team Olivia har förvärvat Sävik Behandlingshem

Team Olivia AB har förvärvat Sävik Behandlingshem. Sävik arbetar med behandling av män med missbruk/beroende och olika former av samsjuklighet.

Sävik är det första företag som Team Olivia AB förvärvar inom området behandling av personer med olika former av psykiska och neuropsykiatriska problem.

Ägarna till Sävik, Bernt Belt och Janne Raimisto, kvarstannar i bolaget som föreståndare och behandlingschef. Man kommer att vara delaktig i utvecklingen av Olivia Omsorg.