PressPressmeddelandenTeam Olivia stärker sin position på den norska omsorgsmarknaden

Team Olivia stärker sin position på den norska omsorgsmarknaden

Team Olivia förvärvar Hugin Barnevernstiltak AS och stärker därmed ytterligare sin position som ledande aktör på den privata omsorgsmarknaden i Norge.

Hugin grundades 2001 och driver ungdomshem för unga flickor och pojkar i åldern 13-20 år. I nuläget är Hugin verksamma med fyra enheter på Östlandet, norr om Oslo.

– Det å bli del av et større konsern er en velkommen utvikling for oss i Hugin, da “drømmen” om å kunne etablere en fullstendig tiltakskjede for de mest vanskeligstilte med ett ble mulig, säger Svein Storm-Aafoss, vd för Hugin.

– Hugins målgruppe krever tilrettelegging, differensiering av tiltaksform, og individuell “skreddersøm” i valg av tiltak, behandlingsopplegg og støttefunksjoner. Vårt arbeid kjennetegnes av brennende engasjerte medarbeider, som alltid har tro på at endring er mulig, uansett bakgrunn, og som ønsker å utgjøre en forskjell. Det å finne en samarbeidspartner med samme verdi- og menneskesyn som oss har vært utfordrende og tidkrevende prosess. Det å bli en del av Team Olivia representerer for oss tilgang på unik kompetanse og finansiell styrke vårt videre utviklingsarbeid, og vi gleder oss til å kunne fortsette utviklingen av Hugin sammen med Team Olivia, fortsätter Svein Storm-Aafoss.

– Med oppkjøpet av Hugin Barnevernstiltak, har vi styrket vårt faglige og operative tilbud innenfor barnevern i Norge. Hugin sin kvalitetsfokuserte og verdibaserte kultur passer godt inn med Team Olivia Norge sine øvrige selskap, som drives av at våre tjenester skal bidra til bedre liv. Hugin vil styrke og endog utvide Team Olivia sin verdikjede innen omsorgsektoren i Norge, og vi ser frem til å kunne utveksle god praksis og høye ambisjoner til beste for dem som mottar våre tjenester, säger Kjetil Ørbeck, affärsområdeschef Norge.