PressPressmeddelandenTeam Olivia till Kina

Team Olivia till Kina

Måndag 26 november åker en delegation från Team Olivia till Shanghai för att diskutera ett samarbete med Shanghai Yamngpu Geriatric Hospital. Avsikten är att signera ett avtal som beskriver en kunskapsöverföring till den kinesiska verksamheten baserad på vår kunskap och vår känsla för vårt uppdrag.

Åsa Inde leder delegationen. Lars Löfström kommer att beskriva den rehabilitering som Olivia bedriver i Sverige och även redovisa de erfarenheter som Lars har som en av världens största idrottsmän.Sanda Hlaing leder vårt arbete att utveckla samverkan med andra länder. Vi vill generöst erbjuda vår kunskap inom rehabilitering och vård och omsorg om personer med funktionshinder.