PressPressmeddelandenTeam Olivias dotterbolag Kungsängen i Nora öppnar nytt gruppboende enligt LSS

Team Olivias dotterbolag Kungsängen i Nora öppnar nytt gruppboende enligt LSS

Kungsängen i Nora öppnar en ny gruppbostad i Grillby med inflyttning från januari 2018. Den nya verksamheten är en av Team Olivias satsningar för att stödja samhällets ökande behov av specialiserade omsorgsboenden enligt LSS.

Kungsängen i Nora AB, som är en del av Team Olivia, har beviljats tillstånd av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) att öppna en nyproducerad gruppbostad med särskild service enligt LSS. Boendet vänder sig till vuxna med funktionsnedsättning och autism och är beläget i Grillby i Enköpings kommun, cirka 40 minuter från Stockholm och nära kommunikationer till Enköping. Det består av totalt sex modernt utformade och ljusa lägenheter samt gemensamhetsutrymmen. Samtliga ytor är tillgänglighetsanpassade för såväl fysisk som psykisk funktionsnedsättning. Boendet beräknas vara färdigställt i december 2017 med planerad inflyttning från och med januari 2018.

– Kungsängen i Nora har sedan 1992 erbjudit bostäder med särskild service till vuxna med funktionsnedsättning. Vi har stor erfarenhet av att arbeta med denna målgrupp som ofta har tilläggsproblematik där struktur och dagliga rutiner är oerhört viktiga, säger Nicklas Falk, VD Kungsängen i Nora.

– Det råder brist på specialiserade omsorgsboenden i kommunerna. Då vår målsättning är att kunna erbjuda fler individer kvalitativa och individuellt anpassade boenden utifrån deras behov, ser vi fram emot att öppna vårt nya moderna boende i Grillby med närhet till såväl natur som kultur- och nöjesliv, säger Maléne Smedberg, Affärsenhetschef för LSS och demens på Team Olivia.

Kungsängen i Nora har idag tio gruppbostäder, en daglig verksamhet samt erbjuder enskilda assistanslösningar. Verksamheten bedrivs från Rörbäcksnäs (Sälen) till Hablingbo (Gotland) med huvuddelen förlagd till Nora med omnejd.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Nicklas Falk, VD Kungsängen i Nora, +46 587 55 29 68, nicklas@kungsangensgruppboende.se
Maléne Smedberg, Team Olivia, Affärsenhetschef LSS och demens, +46 70 665 56 71, malene.smedberg@olivia.se

Läs mer på www.kungsangensgruppboende.se och se vårt övriga utbud av tjänster på www.teamolivia.se

KORT OM TEAM OLIVIA
Team Olivia är en av de största privata aktörerna på omsorgsmarknaden i Sverige, Norge och Danmark. Vi erbjuder tjänster inom personlig assistans, individ- och familjeomsorg och hemtjänst. Verksamheten bedrivs nära våra kunder där våra bolag finns etablerade under ett 50-tal lokala varumärken på drygt 200 verksamhetsställen. Tillsammans är vi fler än 12 000 medarbetare som strävar efter att ge människor ett rikt och utvecklande liv, utifrån deras behov. Läs mer på www.teamoliviagroup.se.